Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực THADS

Thực tế hiện nay, một số nơi, một số cán bộ, công chức trong Ngành vẫn còn chưa nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra: coi thanh tra, kiểm tra là “bới lông, tìm vết”; chưa nhận thức được hoặc đầy đủ ý nghĩa tích cực của công tác thanh tra, kiểm tra; một số cán bộ, chấp hành viên, thậm chí có cả thủ trưởng cơ quan thi hành án còn lúng túng về thẩm quyền, nội dung và việc thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra. Do đó, để góp phần bổ sung thêm tài liệu tham khảo về công tác thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, trên cơ sở kế thừa một số chuyên đề đã được giới thiệu, có sửa đổi, bổ sung và phân tích các nội dung theo quy định mới của các chế định pháp luật có liên quan, trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi xin giới thiệu và phân tích một số nội dung chính sau đây: khái niệm và ý nghĩa của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực THADS; sự khác nhau giữa hoạt động thanh tra với kiêm tra trong lĩnh vực THADS và nội dung, nguyên nhân một số nhóm sai phạm, thiếu thót thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra về THADS.

Bàn về nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự

Nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) được quy định tại Luật THADS năm 2008 và Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các văn bản này thì các cơ quan THADS có nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án được liệt kê tại điều 1 của Luật THADS. Ngoài ra các cơ quan THADS còn làm nhiệm vụ quản lý nội bộ ngành. Ở đây chúng tôi xin không bàn đến nhiệm vụ của các cơ quan THADS như đã xác định trong Luật THADS và Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ, mà xin bàn về nhiệm vụ của các cơ quan THADS ở một phương diện khác, như sau:

Những vướng mắc trong hoạt động Thi hành án dân sự

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đ, bị cáo Đặng Quốc Bình nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc điều hành Công ty tư vấn đầu tư xây dựng tỉnh Đ, cùng bị cáo Nguyễn Thị Định nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán Công ty tư vấn đầu tư xây dựng tỉnh Đ, các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vài suy nghĩ về thời hạn áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (LTHADS) đã có hiệu lực thi hành được gần hai năm. Qua công tác thực tế, chúng tôi nhận thấy những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 (PLTHADS) đã phát huy được hiệu quả của nó, tạo được hành lang pháp lý cho cơ quan Thi hành án cũng như Chấp hành viên trong quá trình tác nghiệp, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc thi hành án được nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Kháng nghị bản án của cơ quan Kiểm sát trong quá trình tổ chức thi hành án - vấn đề cần xem xét

Kháng nghị xem xét lại bản án, quyết định của Toà án có vi phạm pháp luật là một chức năng quan trọng trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Viện Kiểm sát nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002, nhằm góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; tuy nhiên có một số trường hợp kháng nghị của cơ quan Kiểm sát lại thể hiện sự không nhất quán trong trình tự thủ tục thực hiện kháng nghị dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án, gây bức xúc trong dư luận, làm cho tình hình khiếu nại thêm gay gắt và phức tạp, xin điểm qua vụ việc sau để thấy rõ vấn đề này.

Xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Trao đổi tiếp về vấn đề “Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất khi nhà ở và quyền sử dụng đất đều có giấy chứng nhận quyền sỡ hữu” đồng chí Lê Anh Tuấn thuộc Tổng cục Thi hành án Bộ Tư pháp có một vài ý kiến trao đổi như sau: