Lạng Sơn “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”

04/06/2018
Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-CTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018).  Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, có thể nhận thấy chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, trụ sở cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Kể từ khi phát động, cùng với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018, phong thi đua chuyên đề “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018” luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục và đã đạt được những kết quả bước đầu:
a, Xây dựng cơ quan văn hóa
- Xây dựng quy chế làm việc, nội quy, những quy định về nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện đúng quy định về trang phục ngành khi thực thi công vụ. 100% cán bộ, công chức, người lao động không uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.
- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.
- Thực hiện tốt cải cách hành chính trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; thực hiện 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
- Không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến làm việc tại cơ quan.
b, Tiêu chí xanh
- Trong khuôn viên cơ quan, đơn vị được trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng cỏ, hoa, cây cảnh hài hòa, phù hợp với tổng thể kiến trúc của đơn vị, phủ xanh các khoảng đất trống.
- Trồng cây cảnh, hoa trong các chậu, các lẵng được đặt, treo tại những vị trí thích hợp trong khuôn viên, trụ sở, trên hành lang, trong các phòng làm việc.
c, Tiêu chí sạch
- Đảm bảo vệ sinh môi trường: Trụ sở, phòng làm việc được gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không hút thuốc trong phòng làm việc. Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng tài liệu.
- Xử lý rác, vật phẩm văn phòng đã qua sử dụng: Thùng rác có nắp đậy, đặt tại vị trí phù hợp đảm bảo mỹ quan. Rác được phân loại (vật phẩm văn phòng đã qua sử dụng, các rác thải khác) và xử lý tùy loại, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Định kỳ hàng tháng (sau buổi sinh hoạt cơ quan), toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tập trung thực hiện tổng vệ sinh toàn cơ quan, cắt tỉa cây xanh, từ đó tạo sự gắn kết của tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh - sạch - đẹp - an toàn năm 2018”.
d, Tiêu chí đẹp
- Trụ sở cơ quan, đơn vị có biển chỉ dẫn các khu vực của cơ quan để cá nhân, tổ chức tiện liên hệ khi đến làm việc. Bộ phận một cửa, Phòng tiếp công dân được đặt ở vị trí thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác được thuận tiện, dễ dàng và niêm yết đầy đủ các biểu mẫu thủ tục hành chính, nội quy tiếp công dân, bố trí bàn ghế, nước uống cho cá nhân đến liên hệ công việc.
- Môi trường làm việc xanh và sạch, có cảnh quan hài hòa trong mô hình kiến trúc tổng thể và đảm bảo tính thẩm mỹ. Thực hiện việc treo Cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan theo quy định; treo băng zôn khẩu hiệu chào mừng các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm phù hợp.
- Trong các phòng làm việc được bài trí hài hòa (bàn, ghế, tủ tài liệu,...). Các bàn làm việc phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trước, trong và sau khi kết thúc ngày làm việc.
đ, Tiêu chí an toàn
- Cơ quan đảm bảo các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai,.... Kho vật chứng bảo đảm yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để bảo quản vật chứng tài sản, tạm giữ; bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và các yêu cầu khác trong việc bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định tại Thông tư 01/TT-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó, trong khuôn viên trụ sở cơ quan có kẻ sân chơi bóng chuyền hơi, thúc đẩy tinh thần tập luyện thể thao sôi nổi, nâng cao thể chất trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.
Qua đó, tạo sự gắn kết của tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể chung. Đồng thời, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, thân thiện và hiệu quả; giúp cán bộ, công chức, người lao động phấn khởi làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời thể hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, sự trang nghiêm của cơ quan thực thi pháp luật, sự thân thiện, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến làm việc tại cơ quan Thi hành án dân sự. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.
Phòng Tổ chức cán bộ