Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

24/10/2022
Ngày 22/10/2022, được sự đồng ý của Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, đồng chí Nguyễn Tràng Tiến.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Phan Huy Hiếu, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí nêu trên.
Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên  trong Chi bộ, 02 đồng chí Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng.
Thay mặt Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Phan Huy Hiếu, Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới; cặn dặn các đồng chí đảng viên mới cần tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đề nghị các đồng chí Đảng viên mới cũng như các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ của người đảng viên góp phần vào sự vững mạnh của Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Chi bộ Văn phòng Tổng cục