Bình chọn sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

14/12/2022
Thực hiện Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo 15 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp bao gồm:
 

Nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid 19, Hệ thống Thi hành án dân sự hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022

Năm 2022, công tác THADS tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là những hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan và với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022. Thể chế về THADS tiếp tục được hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, thi hành án tín dụng ngân hàng và theo dõi thi hành án hành chính. Kết quả thi hành xong về tiền đạt trên 75.240 tỷ đồng, tăng trên 28.156 tỷ đồng so với năm 2021 và tăng trên 21.460 tỷ đồng so với năm 2020 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021).
 
Trong 15 sự kiện nổi bật được Bộ Tư pháp bình chọn, Tổng cục THADS được đề cử bình chọn nhiệm vụ “Nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid 19, Hệ thống Thi hành án dân sự hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022” là một trong 15 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp năm 2022.

Mời độc giả tham gia bình chọn Tại đây