Chuẩn bị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

29/03/2023
Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 1 ngày, thứ Ba ngày 18/4/2023 bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại địa phương. 


Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Hệ thống thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, ngày 28/3/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Quyết định số 460/QĐ-BTP).
Trong bối cảnh những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành kinh tế, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân. Công tác Thi hành án dân sự cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là số lượng vụ việc thụ lý mới tiếp tục tăng cao (05 tháng đầu năm 2023: số thụ lý mới là 264.909 việc, tăng 58.008 việc, tăng 28,04%, tương đương trên 84.716 tỷ 180 triệu đồng, tăng trên 28.522 tỷ 782 triệu đồng, tăng 50,76% so với cùng kỳ năm 2022). Số thụ lý mới án tham nhũng, kinh tế tăng 324 việc, tăng 37,28% tương ứng với tăng 14.366 tỷ 829 triệu 385 nghìn đồng, tăng 189,64% so với cùng kỳ năm 2022... Trong khi đó, nguồn lực bảo đảm cho công tác thi hành án dân sự như biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, kho, vật chứng... còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục đã tiếp tục áp dụng những giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo, điều hành toàn Hệ thống Thi hành án dân sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên mọi mặt công tác để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến để đôn đốc, chỉ đạo toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tập trung nguồn lực, tổ chức hiệu quả nhiệm vụ được giao (kết quả 05 tháng đầu năm 2023: thi hành xong 183.182 việc, tăng 29.140 việc, tăng 18,92%; đạt tỉ lệ 47,01%, tăng 5,48% so với cùng kỳ năm 2022; tương ứng với trên 45.097 tỷ 862 triệu đồng, tăng trên 19.901 tỷ đồng, tăng 78,98%, đạt tỉ lệ 23,57%, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2022); Án tham nhũng kinh tế: thi hành xong 651 việc, tăng 123 việc, tăng 23,30%, đạt tỉ lệ 31,39%, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng với trên 17.383 tỷ 176 triệu đồng, tăng trên 11.896 tỷ 322 triệu đồng, tăng 216,82%, đạt tỉ lệ 31,39%, tăng 17,40% so với cùng kỳ năm 2022).
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tư pháp lần này được tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 18/4/2023 (Thứ ba), bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương (Hội trường A, Trụ sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) và 63 địa phương. Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo điểm cầu tại 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị nội dung thảo luận, trao đổi có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hội trường và cử thành đúng thành phần tham dự Hội nghị.
Để đảm bảo việc quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kết luận, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục về công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính được sâu rộng, kịp thời lan tỏa quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, Hội nghị sơ kết 2023 mở rộng thành phần tham dự tại các điểm cầu địa phương tới tất cả các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, đồng thời đổi mới cách thức trao đổi, thảo luận để nội dung Hội nghị thiết thực và hiệu quả hơn. Hội nghị cũng dành một thời lượng lớn để quán triệt, giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp dự kiến tại Hội nghị thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023 và phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp phù hợp để các cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã được giao. Hội nghị cũng sẽ trao đổi, thảo luận về các nội dung công tác chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực như: công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, tự kiểm tra; công tác quản lý, sử dụng biên chế; kết quả triển khai các dự án đầu tư công; giải pháp chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự./.
Văn phòng Tổng cục THADS