Infographic: Quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

07/06/2024