Bồi dưỡng đi thực tế Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự (cho Chi cục trưởng và tương đương)

14/05/2024Sáng ngày 10/5/2024, Học viện Tư pháp tổ chức cho các học viên Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự (cho Chi Cục trưởng và tương đương) - Lớp thứ tư tổ chức tại thành phố Hà Nội đi thực tế tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Dũng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Quang Chuyển - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Chánh văn phòng, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Về đại diện Học viện Tư pháp, có đồng chí Bùi Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp.
Chủ trì Tọa đàm tại buổi làm việc, Cục trưởng Phạm Văn Dũng chia sẻ, trao đổi với Ban tổ chức lớp học và các học viên những kỹ năng, kinh nghiệm mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện trong những năm gần đây. Tọa đàm đã giúp các học viên kết nối kiến thức đã học với thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm, tổng hợp, trau dồi các kỹ năng đã được rèn luyện trong quá trình học."