Cục Thi hành án dân sự kết thúc kiểm tra công tác thi hành án tại tỉnh Cà Mau

25/05/2007

Ngày 03/5/2007, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-THA và Kế hoạch 578/KHKT-THA về việc kiểm tra định kỳ hoạt động thi hành án tại Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Đây là quyết định đầu tiên của Cục liên quan đến việc triển khai công tác kiểm tra hoạt động của các cơ quan thi hành án địa phương theo kế hoạch công tác năm 2007 đã đề ra.Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ II làm Trưởng Đoàn, thành viên gồm có đồng chí Nguyễn Đức Tài, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ II, đồng chí Phan Huy Hiếu, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, chuyên viên Phòng Hành chính, Tổng hợp và Tài vụ thuộc Cục.

Theo kế hoạch, từ ngày 14/5/2007 đến hết ngày 19/5/2007, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác lập hồ sơ, phân loại và giải quyết việc thi hành án; công tác thu, chi tiền thi hành án, công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại của đương sự, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án và tình hình thực hiện chế độ thống kê và báo cáo công tác thi hành án của Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

Thực hiện quyết định trên, ngày 14/5/2007, Đoàn kiểm tra đã triển khai kế hoạch kiểm tra tại Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Dự khai mạc kiểm tra có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Sở Tư pháp cùng tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên và cán bộ công chức của Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Thay mặt Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, đồng chí Trần Hoài Phú, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo trước Đoàn kiểm tra về hoạt động thi hành án dân sự của tỉnh giai đoạn từ 01/10/2006 đến 31/3/2007. Tiếp theo, từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2007, Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ thi hành án và các công tác khác thuộc nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã thường xuyên, trực tiếp trao đổi với Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ và cán bộ để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Kết thúc đợt kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Dự kết luận kiểm tra có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Sở và đầy đủ tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Đoàn đã đánh giá sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong việc khắc phục những khó khăn do đặc điểm của địa phương là tỉnh vùng sâu, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, phương tiện giao thông chủ yếu bằng đường thuỷ, khó khăn do thiếu cán bộ (có 5 chấp hành viên thì đã có 2 chấp hành viên, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Trưởng Thi hành án đang theo học tập trung Chương trình cao cấp lý luận chính trị, 2 chấp hành viên là Phó Trưởng thi hành án thì dù không muốn cũng bị chia sẻ tâm sức vào công việc quản lý và giải quyết khiếu nại). Bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, ý thức tâm huyết với nghề,  những kết quả đạt được, những ưu điểm, mặt mạnh của Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, Đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cụ thể đang còn gặp phải cần được khắc phục trong hoạt động tổ chức thi hành án tại địa bàn.

Tại buổi kết luận, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, bên cạnh việc đồng tình với kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra, nhấn mạnh vai trò và sự cần thiết trong việc Cục thi hành án dân sự tiến hành kiểm tra hoạt động đối với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời kiến nghị thường xuyên kiểm tra hơn nữa thì đồng chí cũng đã có rất nhiều ý kiến rất tâm huyết, rất sâu sát về công tác thi hành  án tại địa bàn. Đó là  tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng, về việc chính sách hiện hành chưa phù hợp, chưa khuyến khích những người làm công tác thi hành án, về điều kiện phương tiện làm việc còn thiếu thốn, về những vướng mắc trong công tác quản lý và mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, về chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, về việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ đáp ứng yêu cầu  của ngành... Đoàn kiểm tra đã ghi nhận đầy đủ những ý kiến kiến nghị của địa phương để trình lãnh đạo các cấp có biện pháp giải quyết phù hợp.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ có kết luận chính thức bằng văn bản về kết quả kiểm tra gửi đến đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để triển khai thực hiện. 
 

Anh Ngọc