THADS Thái Nguyên: Tọa đàm về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

27/05/2008

Ngày 23.5.2008, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Toạ đàm về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Tham gia buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo các cơ cơ quan: Công an, Kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh và đại diện một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên.Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã ghi nhận những kết quả của công tác thi hành án tại tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết xong hàng chục nghìn vụ việc, thu về cho Nhà nước, tổ chức và công dân hàng chục tỉ đồng. Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ làm công tác Thi hành án thì còn có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các đại biểu  đã cũng thẳng thắn trao đổi các vấn đề: công tác giao nhận vật chứng từ cơ quan công an sang cơ quan Thi hành án, giao nhận bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật giữa Toà án với cơ quan Thi hành án, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án và công tác phối hợp trong việc thực hiện miễn giảm án phí, tiền phạt theo Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT của Liên ngành Trung ương. Việc giao nhận vật chứng tuy bước đầu đã được thực hiện nghiêm túc theo điểm d khoản 2 điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, việc giao nhận bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng nhưng vẫn còn một số tồn tại: việc  giao nhận một số bản án, quyết định của Tòa án cấp tỉnh với cơ quan Thi hành án từ năm 2007 trở về trước còn chưa thống nhất, dẫn đến thực trạng Toà án không kiểm soát được những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đã giao hoặc chưa giao cho cơ quan Thi hành án, cơ quan Thi hành án phải tiếp nhận nhiều bản án, quyết định dẫn đến phải thụ lý nhiều vụ việc nhưng rất khó khăn trong việc xử lý ( vì không có vật chứng kèm theo ).

 Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã  đề nghị một số biện pháp  để khắc phục các tồn tại: ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giao nhận vật chứng, giao nhận bản án, quyết định của  Toà án và cơ quan Thi hành án. Khi giao nhận bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật  đối với những vụ việc còn tồn tại về vật chứng, nên có đại diện của 04 cơ quan ( công an, kiểm sát, Toà án và thi hành án. Hy vọng rằng, đây sẽ là một số sáng kiến để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác Thi hành án trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên./.

 

Hà Tuấn Phương