Tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi năm 2016

12/04/2016
Hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Sáng ngày 09/4/2016, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh khai mạc và tổ chức thành công Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

Hội thi Chấp hành viên gỏi lần thứ nhất tỉnh Phú Thọ năm 2016,  vinh dự đón tiếp đồng chí Bùi Văn Quang - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đến khai mạc và chỉ đạo Hội thi, ngoài ra còn có các đồng chí là Lãnh đạo phòng nội chính UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí trong Hội đồng thi, các Ban của Hội thi cùng đông đủ 52 Chấp hành viên đang công tác trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cùng tham dự.
Tại Lễ khai mạc Hội thi, đồng chí Bùi Văn Quang - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã quán triệt việc tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần này nhằm tạo điều kiện cho các Chấp hành viên  tiếp tục nâng cao nhận thức của mình về lịch sử hình thành và phát triển của Ngành thi hành án dân sự; Giáo dục truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mà còn được thể hiện trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết thi hành án dân sự của mình. Đây chính là cơ hội để các Chấp hành viên khẳng định bản thân, rút kinh nghiệm trong quá trình đôn đốc tổ chức thi hành án dân sự, xây dựng hình ảnh của Chấp hành viên trong thời kỳ mới. Thông qua kết quả của Hội thi là căn cứ để đánh giá thực trạng, chất lượng của từng Chấp hành viên, vì vậy Lãnh đạo Cục có hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các Chấp hành viên, đồng thời để sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp  với địa bàn có số lượng vụ việc phải thi hành án phù hợp với khả năng của các Chấp hành viên, để kiện toàn và xây dựng một hệ thống  tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ngày càng vững mạnh, với một đội ngũ Chấp hành viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và nhiều kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của Cải cách Tư pháp trong thời kỳ mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, ổn định trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  Đồng chí cũng chỉ đạo các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban coi thi, ban chấm thi, Ban giám sát làm việc thật công tâm, đánh giá một cách chính xác. Công bằng, khách quan và đúng thực chất, giúp cho Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh  đánh giá đúng chất lượng thực của Hội thi.
Thay mặt cho Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Trần Quang Thịnh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi Chấp hành viên giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2016 đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Bùi Văn Quang-Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  đồng chí và xin hứa với các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ chấp hành nghiêm túc đối với Hội thi để đảm bảo tính khách quan, công bằng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh mong muốn và đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.
Đúng 9h cùng ngày, Hội đồng thi Chấp hành viên giỏi làn thứ nhất tỉnh Phú Thọ bắt đầu tổ chức cho các Chấp hành viên thi dưới hình thức thi viết với thời gian 90 phút bao gồm nội dung thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thi hành án dân sự; Tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan; Kỹ năng xử lý tình huống trong việc thực hiện nghiệp vụ thi hành án của Chấp hành viên.
Với một kỳ thi được tổ chức nghiêm túc và sự chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ càng của Ban tổ chức cũng như các Chấp hành viên tham gia dự thi,. Hội đồng thi đã được chứng kiến sự nỗ lực hết sức mình của các Chấp hành viên thể hiện trong kết quả mỗi bài thi và sẽ là căn cứ để giúp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ lựa chọn các Chấp hành viên xuất sắc tham gia vòng thi cấp khu vực.
Hội thi Chấp hành viên giỏi tỉnh Phú Thọ lần này đã khẳng định tâm huyết, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ Chấp hành viên, kết quả này sẽ là sự đóng góp chung trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nói riêng và của chung trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự cả nước.
Văn phòng Cục