Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống Quản lý văn bản điều hành và cài đặt sử dụng chữ ký số

24/06/2020
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự (THADS), phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, sáng ngày 24/6, tại Cục THADS Thành phồ Hồ Chí Minh, Cục THADS Thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành và cài đặt sử dụng chữ ký số.

Hơn 70 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn gồm: Ban Lãnh đạo Cục THADS Thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS 24 quận, huyện và công chức làm công tác văn thư tại Cục, Chi cục THADS. Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự Vũ Quang Tuấn trực tiếp hướng dẫn tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ông Vũ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin - Tổng cục THADS đã giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; giới thiệu các chức năng chính của phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, giao diện, cách thức đăng nhập, đăng xuất, sử dụng các tính năng trên phần mềm đối với từng phân quyền người dùng của Cục và các Chi cục THADS.
 

Giảng viên hướng dẫn cụ thể chi tiết từng quy trình trong quá trình áp dụng trên hệ thống, cụ thể:  Văn thư vào sổ văn bản đến; Lãnh đạo xem xét phân công xử lý văn bản; chuyên viên tiếp nhận văn bản và nghiên cứu xử lý; chuyên viên dự thảo văn bản và trình để ký trên trục; Lãnh đạo xem xét, phê duyệt và ký văn bản; Văn thư ký số (phần số, ngày, tháng, đóng dấu số) và phát hành văn bản trên trục. Cũng tại buổi hướng dẫn, giảng viên đã hướng dẫn các đồng chí tham dự các bước cài đặt và cấu hình chữ ký số…
 

Việc triển khai phần mềm hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và tăng cường sử dụng chữ ký số sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của của đơn vị góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Cẩm Tú