Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiếp công dân và tăng cường đối thoại

04/01/2022
Ngày 31/12/2021, tại trụ sở Cục THADS Vĩnh Phúc, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Cục trưởng chủ trì buổi tiếp công dân và đối thoại trực tiếp định kỳ theo quy định; cùng tiếp với Cục trưởng có các đồng chí Đào Xuân Hà, Phùng Huy Thuận - Phó Pục trưởng; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục.

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Lãnh đạo Cục THADS Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông qua các buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp Cục THADS Vĩnh Phúc đã lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS để người khiếu nại, tố cáo hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là công tác được duy trì, thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.
Công tác tiếp công dân có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói chung và hoạt động THADS nói riêng. Cục THADS Vĩnh Phúc xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại buổi đối thoại với công dân, Lãnh đạo Cục đã lắng nghe tâm tư, phản ánh, ghi nhận các ý kiến đề nghị của công dân để xem xét, trả lời theo quy định, đồng thời giải đáp thỏa đáng những vướng mắc của công dân, từ đó giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư thiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài...
Từ năm 2019-2021, Các cơ quan THADS Vĩnh phúc tiếp 312 lượt công dân; đã tiếp nhận 174 đơn (77 đơn khiếu nại, 97 đơn tố cáo; trong đó có 42 đơn khiếu nại, 38 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền). Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS đảm bảo đúng quy định, trình tự của pháp luật, đến nay không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thi hành án dân sự thời gian tới có chiều hướng phức tạp sẽ còn gia tăng. Vì vậy, Cục THADS Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư; giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đỗ Hùng