Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Lạng Sơn và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong công tác THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2020-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028

27/03/2023

  Ngày 24/3/2023, Cục THADS (THADS) và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Cục THADS và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong công tác THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2020-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.
          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã thông qua báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp trong công tác THADS, theo dõi THAHCgiữa Cục THADS và VKSND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2022.
Báo cáo đã nêu rõ công tác phối hợp giữa hai ngành sau khi có Chương trình phối hợp đã có nhiều chuyển biến tích cực: Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt bằng nhiều hình thức khác nhau góp phần bảo đảm an ninh, chính trị tại địa phương; Thường xuyên phối hợp trong công tác xác minh, nhất là các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị tài sản thi hành án lớn; Trong những vụ việc phải cưỡng chế có huy động lực lượng, hai ngành đã phối hợp tốt, bảo đảm việc cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, an toàn tuyệt đối; Công tác xét miễn, giảm THADS đúng trình tự, thủ tục, chưa có trường hợp nào bị kháng nghị; Phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS bảo, bảo đảm việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cơ quan THADS luôn gửi đầy đủ, kịp thời thông báo thụ lý khiếu nại, tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo cho VKSND cùng cấp; Công tác thống kê, cung cấp số liệu hàng tuần, hàng tháng, quý, năm đã được phối hợp thực hiện tốt việc rà soát, đối chiếu để cung cấp số liệu kịp thời, đúng tiến độ theo quy định; Công tác kiểm sát hoạt động thi hành án được thực hiện hàng năm theo quy định của Chương trình phối hợp, tạo điều kiện cho VKSND hai cấp kiểm sát toàn diện hoạt động của cơ quan THADS hai cấp.
Đồng thời, tại Hội nghị đã tiến hành thảo luận những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2022, đề xuất ý kiến vào dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành ký Chương trình phối hợp trong công tác THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2023 – 2028 giữa hai ngành gồm 07 chương trình: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Phối hợp trong công tác kiểm sát THADS; Phối hợp trong tổ chức THADS đối với những vụ việc cụ thể; Phối hợp trong miễn, giảm THADS; Phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; Phối hợp trong thống kê, báo cáo kết quả THADS; Phối hợp trong các mặt công tác khác.
Trong quá trình thực hiện, hai ngành sẽ thường xuyên trao đổi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện Chương trình phối hợp, đảm bảo công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.
 Trang VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn