Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh

08/09/2023
Chiều ngày 08/9/2023, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (THADS TPHCM) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Mai - Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS TPHCM giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS TPHCM.Đến dự buổi Lễ Công bố quyết định có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS TPHCM; các đồng chí lãnh đạo Cục THADS Thành phố, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Kế toán trưởng Ngân sách thuộc Cục.
 Thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng Cục THADS Thành phố - Đỗ Bình Hà công bố Quyết định số 613/QĐ-CTHADS ngày 08/9/2023 của Cục trưởng Cục THADS TPHCM Quyết định về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, theo đó bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS TPHCM giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS TPHCM kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023
 

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Văn Hòa chúc mừng đồng chí Lê Thị Mai được bổ nhiệm trên cương vị mới, đồng chí Lê Thị Mai đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thành các nhiệm vụ, trọng trách được giao và đề nghị đồng chí Lê Thị Mai tiếp tục kế thừa kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị tiền nhiệm trước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, chú trọng việc tập trung dân chủ, nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác tổ chức cán bộ phải luôn đi trước một bước, đoàn kết nội bộ đưa tập thể Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào thành tích chung của THADS TPHCM.
Cẩm Tú