Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

21/04/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chiều ngày 20/4/2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Quách Hữu Quang – Phó cục trưởng; đồng chí Phạm Diệu Linh – Phó cục trưởng cùng Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị.
Hội nghị, đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá tình hình và nêu ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong 3.523 việc trên tổng số 5.904 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 59,7%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và giải quyết xong 63,9 tỷ đồng trên tổng số 649,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 9,8%, giảm 19,4% so với cùng kỳ. Kết quả giải quyết liên quan đến án tín dụng, ngân hàng thi hành được 11,1 tỷ, chiếm tỷ lệ 17,4% trong tổng số tiền đã thi hành xong của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh . Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023 Các cơ quan THADS trong tỉnh đã bám sát chương trình trọng tâm công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS và ban hành kế hoạch công tác năm. Cục THADS tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và đôn đốc Chấp hành viên các cơ quan THADS trong tỉnh để nâng cao kết công tác quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, phòng chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương cũng được tăng cường. Các phần mềm ứng dụng trong công tác thi hành án dân sự được thực hiện hiệu quả. Các cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai thực hiện các Kế hoạch phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày chuyển giao công tác thi hành án dân sự và kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự…
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án dân sự về tiền còn đạt tỷ lệ thấp; số việc có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều, tiến độ đôn đốc, tổ chức thi hành án của Chấp hành viên còn chậm trễ; một số vụ việc trong quá trình tổ chức thi hành án còn để xảy ra vi phạm trình tự thủ tục …
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm; tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai có hiệu quả và hoàn thiện kế hoạch, giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Cục trưởng cục THADS tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; tuy nhiên, đồng chí đề nghị cần đánh giá một cách nghiêm túc những hạn chế trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành, thị; tìm ra nguyên nhân, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; tranh thủ tối đa nguồn lực và thời gian để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Đồng chí cũng yêu cầu Chi cục trưởng chi cục THADS huyện, thành, thị; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục thực hiện nghiêm những nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi, kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tham những tiêu cực, sai phạm; Kế hoạch phòng, chống tham những tiêu cực, sai phạm trong hệ thống THADS năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 về kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS; Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự, kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2023 của Cục THADS, trong đó chú trọng và tăng cường công tác tự kiểm tra, phúc tra trong nội bộ đơn vị một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, nhằm hạn chế vi phạm, thiếu sót xảy ra; tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh; tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; trong việc giải quyết các vụ việc có khó khăn vướng mắc, phức tạp, kéo dài; thủ trưởng các cơ quan THADS nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ, khoa học, công việc của công chức, người lao động tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Khánh Nguyệt - CVP Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: