Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

21/04/2023

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sáng ngày 21/4/2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Nguyệt Anh – Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ; về phía Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đồng chí Quách Hữu Quang -  Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đồng chí Phạm Diệu Linh - Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ; các Tổ đảng, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.
Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hiện nay, Chi bộ có 04 Tổ đảng với 24 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị.
Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và các mặt công tác của Cục THADS, quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngay sau Đại hội, Chi bộ Cục THADS đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Chi bộ; chỉ đạo các Tổ đảng, các tổ chức đoàn thể tập trung quán triệt học tập, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Chi bộ luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho các đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo không có đảng viên nào vi phạm 19 điều đảng viên không được làm hay có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên của Chi bộ luôn ổn định, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ khen thưởng 01 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Việc lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện, bám sát theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 quy định về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thay thế Quy định số 126-QĐ/TW; yêu cầu cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện; phải tuân thủ quy trình bảo mật thông tin theo quy định của Đảng.
 Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận; công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách nghiêm túc, không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới, đã phát huy hiệu quả vai trò của từng tổ chức trong việc xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên rõ rệt; khối đoàn kết, nhất trí trong toàn Chi bộ ngày càng được củng cố vững chắc. Đến giữa nhiệm kỳ, Chi bộ đạt ¾ chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết.
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ Cục THADS luôn thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo Cục THADS tỉnh lãnh chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhất Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục THADS, trong đó, chú trọng việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng. Chi bộ đã chỉ đạo Cục THADS tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 07/6/2021 về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 16/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, vừa giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, vừa gắn với công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Trong các năm đầu nhiệm kỳ (2020, 2021, 2022) kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, cụ thể: năm 2020, đạt tỷ lệ 81,9%/79,9% về việc (vượt 2%), 67,8%/38% về tiền (vượt 29,8%); năm 2021, đạt tỷ lệ 79%/82,5% về việc, 26,5%/40,1% về tiền; năm 2022, đạt tỉ lệ 79,4%/82,5% về việc, 54,7%/41,1% về tiền (vượt 13,6%). Kết quả 03 năm liên tục Cục THADS tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ, Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan Cục THADS tỉnh tổ chức vụ việc thi hành án đối với Phan Sào Nam và các đồng phạm trong vụ án đánh bạc qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay với 92 bị cáo, liên quan đến 24 Công ty phải thi hành án, tổng số tiền phải thi hành án trên 3.691 tỷ đồng. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh ban hành Văn bản gửi Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các Cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp thông tin về tài sản của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương trên địa bàn quản lý; ban hành văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị phối hợp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên phạm vi toàn quốc cung cấp thông tin về tài sản là tiền gửi của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Qua đó đã phát hiện thêm nhiều tài sản và tài khoản của Nam và Dương. Việc này được Tổng cục THADS ghi nhận là sáng kiến trong công tác xác minh, lần đầu tiên được thực hiện với quy mô như vậy trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự Việt Nam. Việc thu hồi được trên 2,6 triệu USD của Phan Sào Nam tại Singapore; đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi hành án dân sự thực hiện việc thu hồi tiền thi hành án từ nước ngoài về ngân sách nhà nước Việt Nam.
Tại Hội nghị, đã được nghe 4 ý kiến tham luận đã làm sâu sắc hơn, rõ nét hơn những kết quả đạt được, đồng thời cũng đánh giá những mặt công tác chưa đạt theo yêu cầu, trên cơ sở đó đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết. 
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trong phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh nhấn mạnh:
Chi bộ chỉ đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC theo quy định. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. Đề nghị các Tổ đảng, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không vi phạm Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, gương mẫu trong công tác, học tập và các hoạt động nhằm khích lệ tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Thùy Linh – Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: