Sign In

Chiều ngày 29/01/2021, tại trụ sở Cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, thi hành án hành chính quý I năm 2021

01/02/2021

Chiều ngày 29/01/2021,  tại trụ sở Cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, thi hành án hành chính quý I năm 2021
          Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị.
          Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành, thị. Tại Hội nghị, đồng chí Quách Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục THADS trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Theo Báo cáo, trong Quý I, Lãnh Cục THADS đã chủ động bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm về THADS, thi hành án hành chính năm 2021 của Bộ Tư pháp để ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 trình cấp có thẩm quyền thẩm tra làm căn cứ ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của các Chi cục THADS huyện, thành, thị.
Quý I năm 2021, Cục THADS tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại và tiếp công dân tại các đơn vị; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.
          Thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
          Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ và kết quả mà các Cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành trong quý I vừa qua, đồng thời cũng dự báo những khó khăn đối với những vụ việc thi hành án phải tổ chức cưỡng chế thi hành án, sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng, tác động đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Một là, về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
Trước Tết Nguyên đán, đẩy mạnh giải quyết các việc thi hành án có điều kiện thi hành.
Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu theo đúng quy định pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế thi hành án phải đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, nhất là trong thời gian chuẩn bị, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trước khi xây dựng kế hoạch cưỡng chế phải có báo cáo bằng văn bản về Cục THADS tỉnh để Lãnh đạo Cục cho ý kiến chỉ đạo.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, thực hiện triển khai nhiệm vụ công tác ngay. Tập trung chỉ đạo giải quyết thi hành án phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự cả về việc và về tiền; thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án đảm bảo quy định.
Hai là, về công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trong đó tập trung chú trọng vào những địa bàn, đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế, có số lượng án lớn, phức tạp. Tập trung rà soát cán bộ, công chức để cử tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị; tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, công chức trong các cơ quan thi hành án dân sự nếu có hành vi vi phạm.
Ba là, về công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các Chi cục cấp huyện và các Chấp hành viên.
Chú trọng giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Chú trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân về hoạt động thi hành án dân sự để kịp thời giải quyết việc thi hành án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Bốn là, về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo sự minh bạch công khai trong hoạt động thi hành án. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia.
Năm là, các nhiệm vụ công tác khác
Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Phân công Lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, kho vật chứng; đi lại đảm bảo an toàn; không tổ chức liên hoan lãng phí; thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không sử dụng tài sản công, xe công vào mục đích cá nhân; quán triệt, chỉ đạo công chức, người lao động không du xuân, đi lễ hội trong giờ hành chính.
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, thống kê, công tác thi đua khen thưởng. Việc tổng hợp, gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn quy định.
Triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ.
Tăng cường việc giám sát quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Lập danh sách các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá đủ điều kiện theo quy định.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và chính quyền địa phương.
Đào Mạnh Sơn - Cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: