Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

25/01/2019

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
          Ngày 08/01/2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lâm Duy Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
 
                Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã đã thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, danh sách án cưỡng chế; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo về việc tăng cường, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đảm bảo theo yêu cầu.
 
Đồng chí Lâm Duy Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã,
 Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã phát biểu kết luận hội nghị
            
               Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Duy Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã chủ trì hội nghị đề nghị trong thời gian tới Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự; làm tốt chức năng của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự khó khăn, phức tạp, trọng điểm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được phân công; Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy trình, quy định pháp luật đối với những vụ việc thi hành án dân sự tại địa phương. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Chấp hành viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, các lực lượng để thực hiện công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao nhất.
 


Theo Chi cục THADS Tx. Sông Cầu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: