Sign In

Liên ngành Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh họp bàn hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án

18/05/2016

Liên ngành Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh họp bàn hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án
Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành số 620/QCLN/CTHA-CA-VKS-TA ngày 30/7/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Vào lúc 14h00’, ngày 16/5/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh để bàn hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong tổ chức thi hành án.

Tham dự cuộc họp, về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đại diện lãnh đạo của Cục (đồng chí Nguyễn Tư Pháp, Nguyễn Tâm Hào –Phó Cục trưởng); đồng chí Trần Thị Hoài, Cao Tấn Thạnh – Trưởng, Phó Phòng NV&TCTHADS; các đồng chí Chấp hành viên có hồ sơ cần xin ý kiến liên ngành. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Minh Tâm – Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thái Sơn – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự. Tòa án nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Phi Đô – Phó Chánh án; đồng chí Nguyễn Đình Phương – Trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra; đồng chí Lê Minh Tâm. Đồng chí Nguyễn Tư Pháp – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp.


Một số hình ảnh các đồng chí liên ngành dự họp

Tại cuộc họp, các đồng chí dự họp đã đã tập trung trao đổi, bàn hướng tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và cho ý kiến đối với 03 vụ việc đang tổ chức thi hành án: Vụ Công ty cổ phần công nghiệp Nông Thủy sản Phú Yên, vụ Công ty TNHH Hawaii venturer, vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai (Tuy An); trao đổi một số vấn đề liên quan đến các vụ việc 3 ngành đã thống nhất kiến nghị Giám đốc thẩm nhưng đến nay Tòa án nhân dân tối cao chưa có phản hồi.
 

Toàn cảnh cuộc họp liên ngành

Kết thúc cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến trao đổi và thống nhất của đại diện các cơ quan tham dự, đồng chí Nguyễn Tư Pháp – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết luận một số vấn đề như sau:
 
          1. Đối với vụ Vụ Công ty cổ phần công nghiệp Nông Thủy sản Phú Yên: Chấp hành viên ấn định thời hạn cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên cung cấp thông tin tài sản gắn liền trên đất tại khu phố 6, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa mà Ngân hàng đã nhận thế chấp để cơ quan THADS có cơ sở tổ chức thi hành án. Trường hợp hết thời hạn đã được ấn định mà Ngân hàng không thực hiện việc chứng minh các tài sản gắn liền trên đất đã nhận thế Chấp, cơ quan THADS sẽ có văn bản đề nghị Toà án giải thích các nội dung án tuyên chưa rõ ràng để làm căn cứ tiếp tục tổ chức thi hành án.
          2. Đối với vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai (Tuy An): Chấp hành viên tổ chức thi hành án tiến hành các trình tự xử lý hồ sơ phải đảm bảo đúng thủ tục quy định.
          3. Đối với vụ Công ty TNHH Hawaii venturer: Liên ngành sẽ nghiên cứu và cho ý kiến giải quyết sau.    
 
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ xây dựng thông báo kết quả cuộc họp gửi tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng thống nhất thực hiện./.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00’ cùng ngày./.

 
 


Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: