Sign In

Phú Yên, Hội nghị điển hình tiên tiến với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

19/05/2020

Phú Yên, Hội nghị điển hình tiên tiến với công tác thi hành án  dân sự giai đoạn 2015-2020
Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 và Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.....
          Trên tinh thần đó, Phú Yên, đã triển khai, thực hiện ban hành Quyết định số 28/QĐ-CTHADS ngày 03/01/2020 kèm theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020.
          Khái quát qua 5 năm công tác thi hành án dân sự
         Ngành Thi hành án dân sự Phú Yên, đã phát triển không ngừng, đổi mới  về tổ chức  hoạt động bộ máy và đội ngũ Chấp hành viên, công chức Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh được nâng cao hơn về trình độ năng lực. Song cũng chứng kiến biết bao thăng trầm, gian khổ trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự, gặp không ít khó khăn trong vấn đề tạo nguồn nhân lực, về con người và cơ sở vật chất; trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, cũng không tránh khỏi với thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự... nhưng rồi cũng qua đi.
Đến hôm nay đánh giá lại bề dày thành tích và những đổi thay, sự phát triển vượt bậc trong năm năm qua. Tổ chức bộ máy khá hoàn chỉnh với tổng số biên chế hiện nay 102/102 biên chế (trong đó Cục 22, các Chi cục 80), cơ cấu tổ chức cơ bản đã kiện toàn đủ chức danh Trưởng, phó của  04 Phòng chuyên môn và  09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các chức danh tư pháp khác đều kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích cho đội ngũ công chức trong ngành thi hành án dân sự Phú Yên theo đúng quy trình và đảm bảo chất lượng đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao cũng như sự trưởng thành của trải nghiệm đội ngũ Chấp hành viên (hiện nay, toàn tỉnh Phú Yên có 42 Chấp hành viên trong đó, 19 Chấp hành viên trung cấp và 23 Chấp hành viên sơ cấp) đã được đào tạo và hành nghề đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu đổi mới chung của đất nước, đảm thi hành trách tốt lượng án hàng năm gần 8 ngàn việc trên hàng ngàn tỉ đồng trên địa bàn tỉnh.
 
         Hình ảnh tại Hội nghị
          Nhìn lại một chặng đường 5 năm đã qua, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của Ngành Tư pháp, Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) cả nước nói chung và Phú Yên nói riêng đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đánh dấu được vị thế của ngành thi hành án dân sự lớn mạnh cả về cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ và đội ngũ Chấp hành viên- lực lượng nồng cốt cho công tác thi hành án dân sự; đạt được nhiều kết quả về việc và tiền hàng năm vượt chỉ tiêu cao. Những bước ngoặc lịch sử trong giai đoạn 5 năm qua đã cho chúng ta thấy được một khối lượng công việc rất lớn với những kết quả đạt được rất cao và chất lượng trên mọi lĩnh vực của hoạt động Thi hành án dân sự.
        Điểm qua những thành tích nổi bậc nhất trong giai đoạn 2015-2020, để thấy được sự trưởng thành và nâng cao vị thế của ngành thi hành án dân sự Phú Yên, thể hiện trên mọi lĩnh vực.
        Thứ  nhất: Tập trung Công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự và quán triệt sâu rộng trong toàn ngành từ Đội ngũ Chấp hành viên đến các công chức khác, giao chỉ tiêu cụ thể theo từng đơn vị, từng Chấp hành viên để nổ lực phấn đấu và đăng ký thi đua và quyết tâm tổ chức thi hành đạt chỉ tiêu giao về việc và tiền hàng năm. Những kết quả đáng ghi nhận trong 5 năm qua theo từng năm: Năm 2015: đạt 85,5% về việc; tiền đạt 82% vượt 5%.  Năm 2016: Về việc đạt 79%, tiền đạt 48% (so với chỉ tiêu giao vượt 7% việc,vượt 15% về tiền); Năm 2017:  việc đạt 79,51%; tiền đạt 42,58%, vượt 7,51% về việc; Năm 2018: việc đạt tỷ lệ 77,1%; tiền đạt 5,9% (so với chỉ tiêu giao vượt 4,6% về việc; Năm 2019: việc đạt tỷ lệ 76,12%; tiền đạt 8,14% (so với chỉ tiêu giao vượt 3,12%) về việc. Kết quả đó là thành quả của tổng hợp toàn lực lượng đội ngũ thi hành án dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng với sự phối hợp nhịp nhàng và thống nhất của cả Hệ thống chính trị của địa phương, góp phần quan trọng cho ngành thi hành án dân sự hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
         Thứ hai: Để đạt được kết quả như thế, trước hết phải  tập trung vào Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ. Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 34 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các Chi cục THADS cấp huyện, đã xem xét, giải quyết trả lời đúng quy định 34 văn bản đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, Cục đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp cho các Chi cục thông qua công tác kiểm tra và giao ban định kỳ hàng năm, nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Đó là vấn đề rất quan trọng và là nhiệm vụ nặng nề mà Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn trăn trở và suy nghĩ tìm phương pháp chỉ đạo đúng đắn. Song, không ngừng tăng cường và hoạch định thường xuyên kiểm tra công tác chuyên môn, đã thành lập, thực hiện 26 Đoàn kiểm tra với 09 Đoàn kiểm tra toàn diện, 17 Đoàn kiểm tra chuyên đề đối với các Chi cục THADS trực thuộc. Thông qua kiểm tra, phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ THADS, để có giải pháp chấn chỉnh khắc phục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp các Chi cục hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, sau khi có Kết luận kiểm tra, các Chi cục được kiểm tra đã thực hiện nghiêm nội dung Kết luận; phổ biến, quán triệt nội dung của kết luận này cho CHV và toàn thể các cán bộ, công chức trong Chi cục để rút kinh nghiệm chung; đồng thời cũng nghiêm túc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra.
 
        Hình ảnh tại Hội nghị
          Thứ ba: Một lĩnh vực mà không thể nào không nhắc đến, đã được đề cao trong Hiến pháp 2013, đó là quyền con người, quyền công dân, có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Thực hiện tốt lĩnh vực này sẽ góp phần cho Người dân thể hiện đầy đủ được các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Kết quả trong 5 năm (2015-2019), tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo các cơ quan THADS đã tiếp nhận là 110 đơn khiếu nại; không phát sinh đơn thư phức tạp, kéo dài. Trong đó, đã giải quyết xong 110 đơn (đúng toàn bộ: 15 đơn; đúng 01 phần: 08 đơn; sai toàn bộ: 55 đơn; đình chỉ: 32 đơn), đạt tỷ lệ giải quyết 100%. Về kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại đều nhận được sự đồng tình cao của đương sự, chưa có ý kiến phản hồi không đồng ý kết quả giải quyết của người có đơn khiếu nại. Do vậy, đa số các đơn khiếu nại của công dân đã giải quyết lần 2 để thỏa mãn, rất ít trường hợp khiếu nại vượt cấp, không có tình trạng khiếu nại đông người, bức xúc xảy ra...
         Thứ tư: Nâng cao chất lượng và hoàn thiện về Công tác tổ chức cán bộ
         Nói đến công tác tổ chức cán bộ (TCCB) là khâu then chốt và quan trọng để có được một tập thể tốt thì từng cá thể phải thật sự tốt. Công tác TCCB có ý nghĩa quan trọng, là nơi tạo ra nguồn nhân lực để góp phần cho bộ máy hoạt động đồng đều và đạt hiệu quả. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để ngày càng nâng cao hơn về trình độ, tạo nên một đội ngũ CBCC “vừa hồng vừa chuyên’’Chính vì vậy, hàng năm, Lãnh đạo Cục THADS tập trung trí tuệ xây dựng Đề án quy hoạch, kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo; Trong 02 năm gần đây, có sự đổi mới nhất là hoàn thiện ngay các chức danh lãnh đạo và mạnh tay trong việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức với phương pháp hoán đổi và xoay chuyển trong phạm vi toàn tỉnh. Trong 02 năm 2018,2019 đã thực hiện công tác luân chuyển, điều động 03 đợt với số lượng 29 cán bộ, công chức trong phạm vi toàn tỉnh. Đến nay đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao, tuy nhiên bước đầu luân chuyển, điều động vẫn có một số ít trường hợp chưa thỏa mãn, nhưng ở tầm nhìn toàn diện và chia sẻ chung của ngành thi hành án dân sự thì  cán bộ, công chức đã và đang luân chuyển, điều động đều phải tuân thủ chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao ở một đơn vị mới. Bên cạn đó, lãnh đạo Cục rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng Thẩm tra viên; chấp hành viên, thư ký thi hành án, kế toán, Hàng năm có trên 10 CBCC đi học các lớp đào tạo chức danh tư pháp… Ngoài ra, việc đánh giá cán bộ công chức, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đề nghị bổ nhiệm, khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Tạo môi trường, điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức THADS nhằm tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc đối với cán bộ công chức.
          Thứ năm: Tăng cường Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bên cạnh đó, không ngừng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã kịp thời chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”... vừa động viên và kích cầu cho cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, địa phương phát động, ủng hộ các quỹ để góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, vừa gắn trách nhiệm với công việc, với xã hội để góp phần chung tay xây dựng Đất nước ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
 
         Hình ảnh tại Hội nghị
            Có thể nói, để làm tốt công tác thi hành án dân sự và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước cũng như góp phần xây dựng nâng cao được vị thể của ngành ngang tầm với các cơ quan nội chính địa phương cùng cấp thì vấn đề quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương đóng vai trò rất quan trọng và hiệu quả nhất tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Thi hành án dân sự nói chung và Phú Yên nói riêng. Trong 5 năm qua, có nhiều đơn vị đạt danh hiệu cao quý được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cờ thi đua của ngành tư pháp như điển hình là đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa; Sơn Hòa, TX Sông Cầu…có nhiều cá nhân đạt danh hiệu cao quý được các cấp, các ngành được Bộ Tư Pháp, Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng Khen./.
 


Theo Lê Lanh - Chi cục THADS H. Phú Hòa

Các tin đã đưa ngày: