Sign In

Phú Yên: Cục THADS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

04/01/2017

Phú Yên: Cục THADS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
          Vừa qua, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Thành phần tham Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh.
 
          Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác THADS năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chuyên môn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập nâng cao đời sống cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ; thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017.
          Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý, nhất là Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017. Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2017 được thông qua với 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.
          Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tâm Hào, Phó Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục THADS ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2017, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả trong công tác; đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể… Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2017./.
 
 


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: