Sign In

Tổng kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2015

19/01/2016

Tổng kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2015
Ngày 14/01/2016, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; các đồng chí trong thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, và đại diện các ngành có liên quan.
Năm 2015, trên địa bàn huyện các vụ việc về hình sự, tranh chấp đất đai, tranh chấp nợ vay quỹ tín dụng, ngân hàng có xu hướng gia tăng và phức tạp, nhất là số tiền phải thi hành án tăng đột biến; bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung cho việc chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chỉ đạo phối hợp trong công tác THADS. Tuy nhiên, với sự chủ động, nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện. Đặc biệt, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện, cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Chi cục thi hành án dân sự huyện, tìm giải pháp để tổ chức việc thi hành án dân sự tập trung vào các vụ, việc khó, có vướng mắc, có số tiền lớn, còn tồn đọng, các việc liên quan đến ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân hàng... được tập trung chỉ đạo thực hiện.
 
Chỉ đạo Chi cục thi hành án huyện xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Bảo hiểm xã hội huyện cưỡng chế, kê biên, xử lý nhiều vụ việc phức tạp nên kết quả công tác THADS năm 2015 đạt khá cao, đơn vị đã thực hiện vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ do Cục THADS tỉnh giao. Cụ thể: thi hành về việc đạt 97,33% (so với chỉ tiêu được giao vượt 0,33%), về tiền đạt 98% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 13%)...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện nêu rõ: Trong năm 2015, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và phối hợp giải quyết các vụ việc; công tác thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc trong thực thi pháp luật; hoạt động của Ban chỉ đạo được duy trì thường xuyên; tăng cường sự phối hợp giữa thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, đoàn thể, địa phương trong công tác thi hành án dân sự; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án...
 
Nhận định năm 2016 là năm có nhiều khó khăn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nhất là khi Luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, do đó toàn thể cán bộ,công chức cơ quan Thi hành án phải có sự đoàn kết quyết tâm, nỗ lực trong công tác, làm được nhiều việc có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 , Ban chỉ đạo thi hành án huyện chỉ đạo tập trung hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao về số việc, số tiền, giảm số vụ, số tiền phải chuyển sang năm sau. Tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật  huyện để đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án. Đặc biệt là Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, chủ động tìm các giải pháp chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án những vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
 
Làm tốt công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành án dân sự một cách toàn diện, khách quan, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao công tác thi hành án dân sự, góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
                                                                        
                                                                                       Tiến Dũng - Chi cục THADS huyện Lệ Thủy
 

Các tin đã đưa ngày: