Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

07/02/2018

(Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh
phát biểu khai mạc hội nghị
)
 
Chiều ngày 02/02/2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong thi hành án dân sự sự đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp được kiện toàn theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 05/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 về Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; đã tập trung chỉ đạo phối hợp có hiệu quả, đặc biệt trong phối hợp cưỡng chế thi hành án, giải quyết những vụ việc có vướng mắc, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm đã giải quyết xong được 02 vụ việc trọng điểm là vụ Công ty TNHH Thanh Hòa ở thị xã Ba Đồn và vụ ông Dương Văn Chanh và Hoàng Thị Lê ở huyện Lệ Thủy. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự; sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn chưa có ký kết quy chế phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự cũng được thực hiện tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2017, tổng số việc có điều kiện thi hành là 3.504 việc, đã thi hành xong 3.173 việc, đạt tỷ lệ 90,55%; tổng số tiền có điều kiện thi hành là 150.643.167.000 đồng, đã thi hành xong 70.132.314.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,56%; tiến hành cưỡng chế thành công 08 vụ, đạt tỷ lệ 83%; được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 04 tập thể (02 Phòng chuyên môn và 02 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện) và cơ quan Thường trực thi hành án dân sự tỉnh được các cơ quan Khối Nội chính tỉnh bầu chọn, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình tặng cờ thi đua năm 2017.
 

(Đ/c Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của
Ban chỉ đạo THADS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018)

 
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; tập trung chỉ đạo phối hợp, đưa ra giải pháp tháo gỡ những vụ việc khó khăn, vướng mắc, những vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp cưỡng chế giao tài sản; thực hiện công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên đối với Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại về Thi hành án dân sự, đặc biệt là khiếu nại nhiều lần, vượt cấp...

(Toàn cảnh hội nghị)
 
 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự năm vừa qua; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 cần phải tăng cường, chủ động, kịp thời hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là tập trung tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành các vụ việc phức tạp, khó khăn, tồn đọng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hoá, huyện Lệ Thủy; tích cực kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đối với các Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018 do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao./.
    
                                                                                                      Khánh Na – Phòng NV&TCTHA

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: