Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình

23/08/2021

          Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2021, từ ngày 27/7/2021 đến ngày 29/7/2021, nhằm đảm bảo các Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh; quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân được bảo vệ kịp thời đầy đủ, đúng pháp luật. Viện KSND huyện Thăng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình.
          Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát gồm có đồng chí Trần Công Hà - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Nguyễn Thị Trúc Mai và đồng chí Phan Thị Thành - Kiểm sát viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình gồm có: đồng chí Trần Thị Liễu – Phó Chi Cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình và Chấp hành viên, công chức toàn đơn vị.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Hà - Phó Viện trưởng công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTB, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB cùng ngày 02/7/2021 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình.Về phía Chi cục Thi hành án dân sự đã có sự phối hợp tích cực với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ báo cáo theo yêu cầu; cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách thi hành án để phục vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự.
         

 
          Sau 03 ngày làm việc, Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những mặt tích cực của Chi cục về việc chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách; đa số các vụ việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót như: một số hồ sơ việc xác minh còn sơ sài chưa đảm bảo, việc gửi thông báo thi hành án còn chưa đảm bảo thời gian.

          Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Thị Liễu – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra Viên kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Thăng Bình./.
Chi cục THADS Thăng Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: