Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021

18/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính  năm 2021
Ngày 17/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Chương-Cục trưởng, đồng chí Trịnh Minh Hùng-Phó Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hổ Hiền-Phó Cục trưởng cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.
          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021. Báo cáo nêu rõ năm 2020 cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc hiệu quả của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh, Hệ thống THADS tỉnh Quảng Nam có nhiều cố gắng, nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Do vậy, công tác THADS đạt kết quả toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, tỷ lệ về việc và tiền vượt so với chỉ tiêu được giao, đạt tỷ lệ 84,73% về việc và 51,24% về tiền trên số có điều kiện thi hành (vượt 2% về việc và 13,24% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao).
 

          Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS năm 2021 và những năm tiếp theo.
 

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chương- Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn đặt biệt là bùng phát của đại dịch Covid-19 của toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác năm 2021. Nhận định, công tác THADS trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan THADS nhà cần khẩn trương triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác THADS ngay từ những ngày đầu năm công tác, không được lơ là, buông lỏng để phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 theo hướng thực chất, chính xác. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS; các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS; các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
          Cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS Quảng Nam cần làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án để hạn chế thấp nhất xảy ra các vi phạm. Chủ động bám sát, tranh thủ hơn nữa sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong lãnh đạo tổ chức, triển khai công tác THADS trên địa bàn.

Các tin đã đưa ngày: