Sign In

Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

05/03/2021

Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, trong hai ngày 04-05/3/2021, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2021 
          Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Chương – Cục trưởng  khái quát một số kết quả công tác nổi bật trong năm 2020 của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh; thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan từ công chức, công chức lãnh đạo các đơn vị. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn mỗi công chức, người lao động phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để các hạn chế đã được chỉ rõ; chủ động, sáng tạo, bứt phá phấn đấu, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021.
 

          Sau đó, Hội nghị đã triển khai các nội dung tập huấn theo chương trình đề ra với tinh thần kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm giờ giấc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid-19;
 

tập trung tiếp thu các nội dung được truyền đạt, sôi nổi trong thảo luận; các báo cáo viên tập trung lựa chọn những vấn đề có tính mới, nổi bật, cô đọng, bất cập trong cơ chế với thực tiễn công tác để trao đổi, thảo luận. 
 

Các tin đã đưa ngày: