Sign In

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thăng Bình và tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

17/01/2020

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thăng Bình và tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 16/01/2020, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thăng Bình và tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì hội nghị, tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Minh Đông – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thăng Bình, Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện Thăng Bình.
         
          Trong năm vừa qua, Ban chỉ đạo THADS càng được khẳng định vị thế, vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương.

          Tại hội nghị đồng chí Hoàng Minh Đông – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình, Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, công tác theo dõi án hành chính đã có thành tích cao, tỷ lệ thực hiện về các chỉ tiêu về thi hành án của Chi cục THADS huyện Thăng Bình đều đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao cho và được Bộ tư pháp công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Đồng thời xin ý kiến Ban chỉ đạo đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp trong năm vừa qua để đưa ra Ban chỉ đạo THADS bàn bạc, thống nhất phương hướng giải quyết, đảm bảo Bản án có hiệu lực của Tòa án phải thực thi nghiêm minh, đúng pháp luật.

          Phát biểu chỉ đạo ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện yêu cầu Ban chỉ đạo THADS huyện tiếp tục khiển khai, thực hiện nghiêm túc, vận dụng hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 để đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo THADS hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời có chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ việc  mà Chi cục THADS huyện Thăng Bình đưa ra xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời đề nghị Chi cục THADS huyện cần phát huy vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện Thăng Bình được thường xuyên, thực chất, có hiệu quả đối với những vụ việc cụ thể cần có sự phối hợp chỉ đạo,  giải quyết cũng như trong công tác thi hành án nói chung. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo THADS tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan ban ngành, hữu quan để giải quyết dứt điểm nhưng vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp, đảm báo tính nghiêm minh của pháp luật và báo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức./.

Các tin đã đưa ngày: