Sign In

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 5 tháng đầu năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn

01/04/2020

 
Ngày 11/3/2020, Đoàn công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục đến làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn.
 

  Đoàn công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc tại                    
 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn.
 
 
          Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm 2020, thi hành được 63,74% về việc và 20,73% về tiền trong số có điều kiện thi hành đạt tiến độ đề ra. Đồng thời, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới như sau:
- Tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ, như vụ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Vân Sơn khi có các quyết định của cơ quan có thẩm quyến về Trường THPT Trần Khánh Dư.
- Chủ động tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và vận động người thân của người phải thi hành án có điều kiện kinh tế tự nguyện nộp thay cho người phải thi hành án; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án.
- Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, lập hồ sơ các vụ việc đủ điều kiện được miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí đề nghị miễn, giảm theo quy định.
- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cán bộ, công chức thi hành án dân sự; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân để hiểu biết và chấp hành.
- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời tinh thần cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tập thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn phải luôn khắc phục khó khăn, thắt chặt mối đoàn kết nội bộ, cố gắng và nỗ lực phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao năm 2020.
- Vừa phải thực hiện tốt các hoạt động công tác chuyên môn và vừa phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut corona (COVID-19) trong tình hình hiện nay theo sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương./.
 


Theo Phạm Hồng Quân - Chi cục THADS huyện Vân Đồn

Các tin đã đưa ngày: