Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021

17/06/2021

Thực hiện chỉ đạo của tại Công văn số 895/CTHADS-VP ngày  14/6/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh về việc chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS 4 tháng cuối năm 2021.
Ngày 16/6/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà đã tổ chức triển khai nội dung chỉ đạo tại công văn đối với toàn thể Chấp hành viên, công chức và người lao động trong đơn vị.
(Đ/c Nguyễn Duy Hòa – Chi cục trưởng triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021)
(Đ/c Nguyễn Duy Hòa – Chi cục trưởng triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021)
 
Kết quả 8 tháng đầu năm 2021: Tỷ lệ thi hành xong trong số có điều kiện: Về việc đạt 74,46% (so với chỉ tiêu được giao cả năm (86%) còn thiếu  11,54%); Về tiền đạt 40,54% (so với chỉ tiêu được giao cả năm (42%), còn thiếu 1,46%)
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao. Trong 4 tháng cuối năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thi hành dứt điểm các bản án có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc tồn đọng nhiều năm, có khiếu nại tố cáo. Phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện trong công tác thi hành án dân sự. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ được giao. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: