Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

20/09/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.
Thực hiện Quyết định số  03/QĐ-VKSQN và Kế hoạch số 03/KH-VKS-P11 ngày 06 tháng  9  năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.
Thực hiện Quyết định số  03/QĐ-VKSQN và Kế hoạch số 03/KH-VKS-P11 ngày 06 tháng  9  năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

Đoàn kiểm sát gồm có các đồng chí: Lã Thanh Bình, trưởng phòng 11 Viện kiểm sát nhân  dân tỉnh Quảng Ninh – trưởng đoàn; đồng chí: Đỗ Tuyết Vân, phó trưởng phòng 11 VKS nhân dân tỉnh Quảng Ninh – phó đoàn; đồng chí: Nguyễn Ngọc Thắng, phó viện trưởng VKS nhân dân huyện Đầm Hà – thành viên; đồng chí: Hoàng Đức Anh, kiểm sát viên VKS nhân dân huyện Đầm Hà – thành viên.
Về phía Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Đầm Hà có các đồng chí: Nguyễn Đông Triều - Chi Cục trưởng; đồng chí Đinh Văn Tâm - Phó Chi Cục trưởng và các đồng chí Thư ký, kế toán trong đơn vị.
Theo Quyết định và Kế hoạch đã công bố, nội dung kiểm sát tập trung vào việc kiểm tra việc lập, quản lý các loại sổ sách về thi hành án và việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án đối với những việc chưa có điều kiện thi hành, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/6/2022.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí: Lã Thanh Bình thông qua Quyết định và kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Đông Triều - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/8/2021 đến 30/6/2022, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chỉ đạo các đồng chí trong đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quá trình kiểm sát cho thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép đầy đủ; việc tổ chức giải quyết thi hành án, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án… đều bảo đảm đúng pháp luật.
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thi hành án dân sự thời gian qua còn có một số hạn chế như: việc giao nhận, thông báo cho đương sự các quyết định về thi hành án còn chậm;
Sau hai ngày làm việc hiệu quả từ ngày 15 tháng 9 đến 16 tháng 9 năm 2022, Đoàn đã hoàn thành công tác trực tiếp kiểm sát theo đúng như kế hoạch. Tại buổi kết luận, Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ. Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đông Triều - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà phát biểu tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục ngay những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Các tin đã đưa ngày: