Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc tại thành phố Cẩm Phả

12/11/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc tại thành phố Cẩm Phả
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả

Ngày 11/11/2021, Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, kiểm tra việc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án năm 2021 trên địa bàn thành phố. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án thành phố.Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả gồm: Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố luôn duy trì hoạt động chỉ đạo công tác phối hợp thi hành án dân sự, phân công rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của từng thành viên với phương châm tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; chủ động cung cấp thông tin người phải thi hành án, tham gia phối hợp, hỗ trợ thi hành án, đề xuất ý kiến, biện pháp giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thi hành án, nhờ đó đã giải quyết dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố về việc đạt 88,45%, vượt 0,96%; về tiền đạt 44,42%, vượt 4,62% so với chỉ tiêu được giao.Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện việc thi hành án dân sự và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.Phát biểu tại buổi làm việc, Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả tiếp thu những ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia buổi làm việc hoàn thiện báo cáo một cách chi tiết, cụ thể theo yêu cầu. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật về thi hành án; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phường xã, các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền, vận động, hòa giải trong thi hành án; quan tâm giải quyết các vụ án có điều kiện; tiếp tục rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài; chú ý thực trạng, tính chất riêng của từng vụ án để có biện pháp xử lý phù hợp; đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ giao ban theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự năm 2022./.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Các tin đã đưa ngày: