Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh họp bàn Kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự

29/03/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh họp bàn Kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự
Sáng ngày 25/3/2021, tại Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Đức Nam - Phó cục trưởng đã chủ trì cuộc họp bàn Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành án để thi hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 30/QĐ-CTHA ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Hạ Long và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long.
Theo Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 30/QĐ-CTHA ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thì ông Dương Xuân Đại và bà Phạm Thị Ngoan phải thi hành các khoản: Thanh toán trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh, địa chỉ: Đường 25 tháng 4 phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, số tiền: 4.457.472.888đ (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm tám mươi tám đồng) và lãi suất chậm thi hành án. Tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01+02/TV/HĐTC-HTTVV/2007, ngày 11 tháng 5 năm 2007 giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh và ông Dương Xuân Đại - Chủ doanh nghiệp tư nhân - Xí nghiệp sản xuất thương mại Thịnh Vượng, gồm Tòa nhà Trung tâm thương mại Thịnh Vượng và một số tài sản khác.
Tại cuộc họp Chấp hành viên Cục THADS tỉnh đã báo cáo quá trình tổ chức thi hành án, những khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết việc thi hành án, cụ thể: Chấp hành viên đã thực hiện đúng các trình tự thủ tục về thi hành án để giải quyết việc thi hành án, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể động viên, thuyết phục ông Đại tự nguyện thi hành án, nhưng ông Đại vẫn không tự nguyện nộp tiền để thi hành án, do vậy, Cục THADS tỉnh đã phải xử lý bán toàn bộ các tài sản thế chấp trên để thi hành án. Tuy nhiên, sau khi bán đấu giá thành tài sản thế chấp thì vợ chồng ông Dương Xuân Đại không tự nguyện bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá mua tài sản, đồng thời đưa ra nhiều lý do để trốn tránh, kéo dài việc thi hành án. Do vậy, cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án buộc ông Dương Xuân Đại và bà Phạm Thị Ngoan phải giao tài sản cho người trúng đấu giá mua tài sản thi hành án theo quy định.

Sau khi thông qua Dự thảo phương án kế hoạch tổ chức cưỡng chế, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Hạ Long và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long đều nhất trí thống nhất quan điểm: Bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, cần thiết phải tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá mua tài sản thi hành án./.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Các tin đã đưa ngày: