Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với thị xã Quảng Yên

25/10/2021

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với thị xã Quảng Yên
Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh: Làm việc với thị xã Quảng Yên về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự


Ngày 25/10/2021, đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thị xã Quảng Yên về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Mạnh Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.
Thời gian qua, hoạt động thi hành án dân sự thị xã đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để thực hiện  tôt công tác chỉ đạo thi hành án dân sự, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính nâm 2021 gắn với các chương trình công tác tại địa phương. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh và thị xã đã thẳng thắn phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS. Đồng thời, trao đổi và cho ý kiến về các vụ phức tạp, kéo dài trên địa bàn thị xã.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh -Phó trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của thị xã Quảng Yên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã; Cũng như vai trò trách nhiệm, hoạt động của các thành viên trong Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã.
Đồng chí đề nghị thời gian tới, thị xã Quảng Yên cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hoà giải để các vụ khiếu kiện được giải quyết ngay từ đầu ở cơ sở...phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; kiên quyết thực hiện các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Quan tâm, ưu tiên giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành như: kinh tế, tham nhũng...; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự... Đồng thời, bám sát chỉ tiêu được giao phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tác giả ảnh: Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: