Sign In

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018

20/04/2018

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018
Ngày 20/4/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Đinh Khắc Khang – Cục trưởng; các Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong toàn tỉnh.
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống THADS triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác. Các cơ quan THADS thi hành xong số việc cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Về việc: Tổng số phải thi hành là 629.944 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 459.511 việc, chiếm 72,94%. Thi hành xong 241.770 việc (tăng 16.654 việc), đạt tỉ lệ 52,61% (tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2017). Về tiền: Tổng số phải thi hành là trên 158.522 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là trên 92.522 tỷ đồng, chiếm 58,37%. Thi hành xong trên 12.072 tỷ đồng (giảm 4.836 tỷ 096 triệu 212 nghìn đồng), đạt tỷ lệ 13.05% (giảm 5,20% so với cùng kỳ năm 2017). Có 247 bản án, quyết định thuộc trách nhiệm theo dõi của cơ quan THADS. Đã thi hành xong 145 việc, còn 102 việc chưa thi hành xong…
Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ: kết quả THADS về tiền đạt thấp và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2017; lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ; số lượng cán bộ bị xử lý kỷ luật vẫn còn tương đối nhiều; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ còn thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao… là những hạn chế của công tác THADS nửa đầu năm 2018.
Các khó khăn, vướng mắc trong công tác này đã được thảo luận và chỉ rõ, cụ thể: Các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị thi hành lớn trong khi tài sản phát hiện để xử lý chỉ có giá trị rất thấp, tài sản phân tán ở nhiều địa phương, tình trạng pháp lý không rõ ràng. Trong giai đoạn thẩm định cho vay, các tổ chức tín dụng chưa chặt chẽ trong việc xác định ranh giới đất, định giá chênh lệch nhiều so với giá thẩm định lúc cho vay. Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, phần lớn thường tìm cách trì hoãn, kéo dài việc thi hành án…
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng hoan nghênh những kết quả của công tác THADS trong 06 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, Thứ trưởng bày tỏ băn khoăn vì kết quả về tiền thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2017; án chuyển kỳ sau so với cùng kỳ chưa có chuyển biến; kết quả thu hồi tiền các khoản nợ của tổ chức tín dụng còn thấp; chỉ đạo nghiệp vụ có lúc chưa kịp thời; tình trạng vi phạm tuy đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra; công tác đào tạo bồi dưỡng, kiện toàn chưa được chú trọng; bồi thường nhà nước theo quy định mới có dấu hiệu tăng…
Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống THADS nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Cụ thể: tập trung giải quyết các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong vụ án kinh tế lớn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải sâu sát, sáng tạo, linh hoạt; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; tiếp tục phát huy phối hợp liên ngành trong THADS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý kịp thời thông tin báo chí…

Các tin đã đưa ngày: