Sign In

Thông báo nhận tiền

09/12/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị thông báo cho bà Võ Thị Phương Anh, địa chỉ: Số 11, tổ 47, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức thi hành Bản án số 11/2013/HSST ngày 24/6/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Đức Toàn, trú tại thôn Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Trong phần Quyết định của Bản án số 11/2013/HSST có tuyên nội dung trả lại cho bà Võ Thị Phương Anh, trú tại: số 11, tổ 47, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 01 xe mô tô có số máy HC09E5203869, số khung RLHHC09007Y103783.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã thông báo nhiều lần theo quy định pháp luật nhưng bà Võ Thị Phương Anh không đến nhận. Theo quy định tại khoản 2, điều 126 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thủ tục tổ chức bán tài sản trên; số tiền bán tài sản thu được được sau khi trừ các chi phí là 910.000đ (Chín trăm mười nghìn đồng). Số tiền này Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã gửi theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị thông báo cho bà Võ Thị Phương Anh đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 08 Thân Nhân Trung, khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận tiền.
Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà bà Võ Thị Phương Anh vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.
Vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị thông báo cho bà Võ Thị Phương Anh được rõ. Khi đến nhận tiền yêu cầu bà có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, mang theo Thông báo này, giấy chứng minh nhân dân để nhận tiền.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: