Sign In

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

06/01/2016

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016
Ngày 31/12/2015 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016”
Ngày 31/12/2015 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Nhung - Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng; đồng chí Trương Thị Thúy Hồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.
Hội nghị đã nghe báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015; kết quả hoạt động của Công đoàn trong năm 2015; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2016.

Hội nghị đã triển khai để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động của đơn vị, quy chế quản lý tài sản công , Quy chế Dân chủ theo tinh thần của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 quy định về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.
 Tại Hội nghị có nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, dân chủ đối với tập thể lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của đơn vị.
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã Quảng trị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thi hành án dân sự và các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
Kết thúc hội nghị đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2016 đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Lành

Các tin đã đưa ngày: