Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2023 (31/08/2023)

Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu thi hành xong 85,5 % về việc và 48,5 % về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành, đây là thách thức lớn trong điều kiện lượng án tăng so với năm trước, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, bên cạnh đó, biên chế tiếp tục bị cắt giảm, Chấp hành viên chỉ còn 03 người.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRONG DÒNG CHẢY 77 NĂM TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/07/2023)

Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL, quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Với ý nghĩa đó của ngày 19/7, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Ngày 19/7 năm nay, đánh dấu chặng đường lịch sử 77 năm hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 (06/03/2023)

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự - Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Kim Anh - Chi cục trưởng - Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Hải Châu - Chấp hành viên - Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể công chức, người lao động trong Chi cục.

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA (10/02/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 08/7/2022 của LĐLĐ Huyện Hướng Hóa về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 09/02/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức đại hội lầ thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023 (12/01/2023)

Ngày 11/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của ngành, sự nhất trí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND huyện.

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TU, NGÀY 21/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA (15/08/2022)

Thực hiện Quyết định số 71-QĐ/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát việc việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Vtăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính” đối với cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kế hoạch số 01-KH/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Đoàn Giám sát, ngày 11/8/2022, Đoàn Giám sát đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2022) (20/07/2022)

Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự". Ngày 19/7 năm nay, đánh dấu chặng đường lịch sử 76 năm hình thành và phát triển của Ngành Thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị tổ chức họp lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch cưỡng chế (22/04/2022)

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Quảng Trị đã tiến hành phiên họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch cưỡng chế đối với người phải thi hành án là ông Nguyễn Văn Tân và bà Hoàng Thị Mỹ Nhung, có địa chỉ nơi cư trú: Thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Nơi có tài sản: khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị. tỉnh Quảng Trị.

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA HỌP CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN (21/03/2022)

Ngày 17/3/2022, đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện. Dự họp có đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (14/03/2022)

Những năm qua, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Hướng Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp có hiệu quả các cơ quan, đơn vị liên quan và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả công tác thi hành án dân sự chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại gay gắt, tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Các tin đã đưa ngày: