Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023; TRIỂN KHAI CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2024 (12/01/2024)

Ngày 11/01/2024, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Đình Trung – UVTV, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2024 (13/10/2023)

Trong thời gian chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2024; để kịp thời triển khai nhiệm vụ trong quý I năm công tác 2024, ngày 09/10/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu quý I năm công tác 2024.

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỌP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN (22/09/2023)

Thực hiện chương trình công tác, theo đề nghị của cơ quan Thường trực, chiều ngày 20/9/2023, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức phiên họp. Dự, chủ trì phiên họp có đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, dự họp có đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành viên Ban Chỉ đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2023 (31/08/2023)

Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu thi hành xong 85,5 % về việc và 48,5 % về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành, đây là thách thức lớn trong điều kiện lượng án tăng so với năm trước, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, bên cạnh đó, biên chế tiếp tục bị cắt giảm, Chấp hành viên chỉ còn 03 người.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRONG DÒNG CHẢY 77 NĂM TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/07/2023)

Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL, quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Với ý nghĩa đó của ngày 19/7, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Ngày 19/7 năm nay, đánh dấu chặng đường lịch sử 77 năm hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 (06/03/2023)

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự - Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Kim Anh - Chi cục trưởng - Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Hải Châu - Chấp hành viên - Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể công chức, người lao động trong Chi cục.

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA (10/02/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 08/7/2022 của LĐLĐ Huyện Hướng Hóa về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 09/02/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức đại hội lầ thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023 (12/01/2023)

Ngày 11/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của ngành, sự nhất trí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND huyện.

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TU, NGÀY 21/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA (15/08/2022)

Thực hiện Quyết định số 71-QĐ/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát việc việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Vtăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính” đối với cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kế hoạch số 01-KH/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Đoàn Giám sát, ngày 11/8/2022, Đoàn Giám sát đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2022) (20/07/2022)

Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự". Ngày 19/7 năm nay, đánh dấu chặng đường lịch sử 76 năm hình thành và phát triển của Ngành Thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: