Sign In

Thông báo số 13/TB-CTHADS ngày 20/4/2017

25/04/2017

Từ ngày 17 đến ngày 18/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2017 và Tập huấn một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và toàn thể các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án dân sự thuộc các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
        Sau khi thông qua báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu  năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Triển khai các nội dung về Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng cục THADS; Những nội dung liên quan đến Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 295/QQĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước; Triển khai Công văn số: 1096/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/3/2017 của Tổng cục THADS v/v khắc phục hạn chế, yếu kém và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định 313/QĐ-TCTHADS ngày 06/3/2017 của Tổng cục THADS về việc ban hành Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước và đảm bảo tài chính trong THADS năm 2017; Quyết định 295/QĐ-TCTHADS ngày 28/2/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 về việc quy định tạm thời tiêu chí xác định việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, phức tạp kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện; Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 và Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017của Bộ Tư pháp và một số chuyên đề về những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ; công tác tham mưu tổng hợp; công tác văn thư và thực hiện Đề án thí điểm mô hình một cửa; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước sau duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Chi cục THADS các huyện, thành phố và tổng hợp các ý kiến ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí Cục trưởng kết luận như sau:
1. Về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017 các cơ quan THADS trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kế hoạch công tác với tinh thần chủ động, sáng tạo ngay sau khi kết thúc kế hoạch công tác năm 2016, các đơn vị trong toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục và của Cục THADS tập trung triển khai kế hoạch công tác quý I/2017, ban hành Quyết định tạm giao chỉ tiêu cho các đơn vị và Chấp hành viên thuộc Cục,  khắc phục tư tưởng cầm chừng, nghỉ xả hơi trong công tác. Bên cạnh đó,  các đơn vị đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của Tổng cục về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật không tham gia lễ hội, nghỉ kéo dài trong dịp tết tập trung cao cho việc triển khai kế hoạch công tác năm 2017, đến nay 100% Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của các đơn vị đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tổng cục THADS và cấp ủy địa phương trong việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức ký cam kết về thực hiện trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với công chức làm công tác lãnh đạo trong toàn ngành theo Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La... Với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Ngành, kết quả công tác 6 tháng đầu năm  2017 đã có chuyển biến tích cực đạt tỷ lệ 69,56% về việc và 24,67% về tiền (đứng thứ 10 về việc, đứng thứ 5 về tiền trong các tỉnh miền núi phía bắc) và cao hơn bình quân chung của cả nước và so với cùng kỳ năm 2016. Công tác xây dựng ngành tiếp tục đạt kết quả tốt, nhất là việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công tác KTGQKNTC kịp thời, cơ bản thực hiện xong kế hoạch kiểm tra năm 2017,  giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác cải cách hành chính, cải cách Tư pháp được triển khai bước đầu đạt kết quả tốt, nhất là việc thực hiện đề án một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, đổi mới phương pháp, nội dung phù hợp với đối tượng và địa bàn; thực hiện tốt về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quản lý ngân sách, thu,chi thi hành án được thực hiện theo đúng quy định.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số những hạn chế đã được nêu trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và trong các báo cáo chuyên đề đã được triển khai tại Hội nghị giao ban các đơn vị trong toàn ngành cần nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục kịp thời ngay trong thời gian tới.
Dự báo tình hình trong 6 tháng cuối năm 2017 nhiệm vụ của các cơ quan THADS trong tỉnh là hết sức nặng nề, số việc và số tiền thụ lý của các đơn vị tiếp tục tăng cao và có thể đột biến về giá trị, với tính chất ngày càng phức tạp và quyết liệt hơn. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương như: Tổ chức kỳ họp HĐND các cấp, tỉnh Sơn La là địa phương được Chính phủ giao tổ chức đăng cai các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện Việt Nam- Lào, những sự kiện trên cũng ảnh hưởng phần nào đến quá trình tổ chức thi hành án, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017, thời gian tới, số lượng cán bộ công chức tham dự các lớp bồi dưỡng đào tạo tiếp tục tăng, trong điều kiện Ngành tiếp tục giảm biên chế (giảm 02 biên chế và giải quyết chế độ 108 đối với 03 đồng chí). Từ những khó khăn trên, đòi hỏi từng đơn vị, mỗi cá nhân các đồng chí công chức và người lao động trong toàn Ngành, phải xác định và nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn để vươn lên, tự giác học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể, cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác đã đề ra.
2.Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
2.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức và người lao động trong toàn Ngành về những yêu cầu, đòi hỏi nhiệm vụ của công tác thi hành án trong thời gian tới, thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó xác định được trách nhiệm của mình trong công tác và học tập, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trên từng vị trí công tác được giao. Việc học tập giáo dục chính trị tư tưởng phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác THADS, THAHC và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2.2. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cơ sở và công chức được giao nhiệm vụ.
- Các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS phải tập trung xây dựng Kế hoạch công tác và quản lý chỉ đạo điều hành theo kế hoạch đề ra, Kế hoạch công tác phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, lấy kết quả thực hiện Kế hoạch công tác là thước đo đánh giá công chức, năng lực lãnh đạo,quản lý và là căn cứ để xét thi đua khen thưởng.
- Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị mình theo đúng cam kết về xem xét trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu theo Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La. Phát huy vai trò chủ động tích cực, sáng tạo của đội ngũ công chức tham gia xây dựng kế hoạch của đơn vị
- Đảm bảo chấp hành tốt nguyên tắc tập trung trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất và theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục, Tổng cục.
2.3. Tập trung xác minh, đôn đốc tổ chức thi hành án dân sự, hành chính
- Thụ lý ra quyết định đúng thời hạn  nội dung đối với những bản án mới giao nhận, tiến hành giải quyết ngay những vụ việc có điều kiện thi hành, xác minh phân loại chính xác những vụ việc không có điều kiện thi hành, ra Quyết định và công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục.
- Tiến hành xác minh định kỳ đối với loại án không có điều kiện mà người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù, để tránh đột biến về số liệu những tháng cuối năm.
- Đối với những vụ việc có điều kiện chuyển từ kỳ trước chuyển sang phải có kế hoạch tổ chức thi hành đạt hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu giảm tồn.
- Rà soát án trọng điểm, án phá sản để tập trung giải quyết, có Kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết, nhằm nâng cao kết quả thi hành về giá trị, bảo đảm thực hiện tốt chỉ tiêu thi hành án được giao.
- Đối với án tín dụng ngân hàng tập trung phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, để giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan, trong đó cần tập trung vào các địa bàn các huyện Yên Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La.
- Phối hợp với Tòa án nhân dân và cấp ủy chính quyền cùng cấp thực hiện tốt việc theo dõi án hành chính.
2.4. Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy
- Tiến hành phân bổ biên chế năm 2017 trên cơ sở chỉ tiêu do Tổng cục giao, đồng thời phân bổ, điều động biên chế từ nơi án ít sang nơi án nhiều (thời gian thực hiện công tác này ngay sau khi có quyết định giải quyết chế độ 108 cho 03 công chức, nhằm tránh sự sáo trộn liên tục trong cơ cấu công chức của các đơn vị cơ sở)
- Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ biên chế năm 2017, các đơn vị chủ  động rà soát lại Quy chế làm việc, đặc biệt là phân công nhiệm vụ trong từng đơn vị, phù hợp với vị trí việc làm và số lượng công chức, người lao động của mỗi đơn vị, đảm bảo mỗi đầu công việc đều có người phụ trách và thực hiện có hiệu quả.
- Lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường đào tạo cán bộ mình quản lý nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
- Các đơn vị chủ động xây dựng tờ trình đề xuất nhu cầu, cơ cấu công chức, người lao động để tuyển dụng; Thông báo rộng rãi đến công chức và người lao động trong các cơ quan THADS có kế hoạch học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2017 theo Kế hoạch của Tổng cục.
- Xây dựng Kế hoạch làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy một số địa phương cấp huyện, để xem xét luân chuyển cán bộ quản lý đã đảm nhận chức trách hết 2 nhiệm kỳ, xem xét bổ nhiệm lãnh đạo quản lý ở một số phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021-2026 của các cơ quan THADS theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.
2.5. Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại các nhà tạm giam, trại tạm giam và trại giam, Phổ biến tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm về thi hành án dân sự.
2.6. Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ của Cục đối với các Chi cục theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng chấp hành viên của các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và triển khai thực hiện các Chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ tại các Hội nghị tập huấn của Cục và Hội nghị tập huấn tại Nghệ An cho đội ngũ công chức, nắm vững quy trình nghiệp vụ tổ chức thi hành án, tránh vi phạm do ý thức chủ quan vì không nắm bắt được nội dung của các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới ban hành.
2.7. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra liên ngành và kế hoạch tự kiểm tra năm 2017; Chuẩn bị tốt các nội dung cho các đợt kiểm sát, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.
2.8. Thực hiện tốt kế hoạch quyết toán ngân sách năm 2016 của Tổng Cục, Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 tại  một số đơn vị Chi Cục THADS.
2.9. Công tác cải cách hành chính Tư pháp: Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, hạn chế từng bước việc sử dụng văn bản giấy.
2.10. Thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS.
2.11. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt  báo cáo phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp, Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
2.12. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án; Tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạoTHADS các cấp, UBND cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Rà soát quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐTHADS; chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác và dự trù kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo THA cùng cấp.
2.13. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiến hành sơ kết đợt 1thi đua cao điểm về công tác thi hành án dân sự năm 2017;  Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Sơn La; Phong trào thi đua về tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án; Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua nâng cao hiệu quả thi hành án phần dân sự trong hình sự, phối hợp với các cơ sở giam giữ trong THADS trong toàn Ngành.
 Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2017 và tập huấn một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự thông báo để các đơn vị thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo cục;
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục THADS các huyện, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
                      (đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Bắc
Các tin đã đưa ngày: