Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2022

30/12/2022

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị
Hội nghị đã thông qua:1) Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La; 2) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2022, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2023; 3) Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 4) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng hoạt động năm 2023.
 Trong năm 2022, mặc dù các hoạt động công tác THADS theo dõi Thi hành án tại Cục THADS tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục đã phối hợp chặt chẽ cấp uỷ, BCH công đoàn cơ quan thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra nhiều giải pháp kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp thích ứng với tình hình dịch Covid-19, thực hiện tốt các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh dân chủ, đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự  giao. Đội ngũ công chức, người lao động nhiệt tình công tác, làm việc có tinh thần trách nhiệm, phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với sự nỗ lực cố gắng trong năm 2022, công tác THADS, theo dõi THAHC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, được công nhận tập thể lao động tiên tiến, đã có 04/04 phòng chuyên môn được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 03 công chức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp, 02 tập thể, 02 công chức được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen; 02 tập thể và 09 công chức được Cục trưởng tặng Giấy khen, 03 công chức được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh tặng giấy khen 01 tập thể và 04 cá nhân, đề nghị công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 01 đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đoàn viên.
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận dân chủ và đã có nhiều ý kiến tham gia thể hiện tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân, trong đó nhấn mạnh đến nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2023, trong đó có giải pháp đột phá về công tác tham mưu và tăng cường sự lãnh đạo đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Cục THADS tỉnh Sơn La nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đội ngũ công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư chi bộ đã biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Cơ quan và Công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm qua, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng thời đề nghị thời gian tới BCH Công đoàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công đoàn; phối hợp với chính quyền thực hiện các tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến công chức, người lao động; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình của địa phương; Ban Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần giúp cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành trong thời gian tới.
Tại hội nghị, đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023- 2024; Ban chấp hành công đoàn và cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua trong năm 2023.
 Trên cơ sở những những kết quả đạt được năm 2022, Hội nghị đã thông qua nghị quyết, đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Theo đó, đơn vị cần tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao; tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Thi hành án dân sự và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí và quyết tâm của toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Công chức và người lao động năm 2022 đã đề ra./.
 
                                                                                               Bích Trang – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: