Sign In

Tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023

30/11/2022

Ngày 29/11/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022; triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Dự Hội nghị có Đ/c Hoàng Thế Anh - Vụ trưởng vụ nghiệp vụ 3 - Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cùng các Đ/c trong đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính, khối tư pháp và lãnh đạo, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
Tại hội nghị đã tiến hành thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng công tác năm 2023, báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và định hướng phong trào thi đua năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác thi hành án năm 2022.
Năm 2022, hoạt động chỉ đạo công tác THADS của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã đi vào nề nếp, thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc quản lý Nhà nước về công tác THADS tại địa phương và đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành trong công tác THADS, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; Ban Chỉ đạo THADS hai cấp chỉ đạo cơ quan THADS trong tỉnh quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tổ chức thi hành án hiệu quả; toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao cả tỷ lệ về việc và giá trị phải thi hành. Từ 01/10/2021 đến 30/9/2022, tổng số phải thi hành là 5.781 việc, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.565 việc, đạt tỷ lệ 85,86%, vượt 2,86% so với chỉ tiêu giao; tổng số thi hành về tiền là hơn 289,2 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 95,6 tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 44,19%, vượt 2,09% so với chỉ tiêu giao. Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số phải thi hành là 3.418 việc, với số tiền hơn 45,1 tỷ đồng, đã thi hành xong 2.928 việc với số tiền hơn 13,1 tỷ đồng. Đối với thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế, về vụ việc tham nhũng, đã thi hành xong 11 việc, với số tiền 302 tỷ đồng, đạt 68,7% về việc, 44% về tiền; về vụ việc kinh tế, đã thi hành xong 10 việc, với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 66,6% về việc, 30,3% về tiền…
Năm 2023, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt đông; tập trung chỉ đạo cơ quan THADS, thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương trong công tác THADS; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác THADS trên địa bàn, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; chỉ đạo việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc cưỡng chế THADS, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương...
Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh, Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp do Bộ Tư pháp tặng đối với 10 cá nhân; Giấy khen của Tổng Cục trưởng Cục THADS trao cho 2 tập thể, 2 cá nhân. Tặng bằng khen của UBND tỉnh đối với 01 tập thể Ban chỉ đạo cấp huyện và 01 cá nhân là thành viên của Ban chỉ đạo có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2022. Trao Giấy khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm...
Phát biểu tại hội nghị đại diện cho lãnh đạo Tổng cục THADS, đ/c Hoàng Thế Anh đã phát biểu đồng tình với các nhận định, đánh giá về các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong báo cáo những kết quả của BCĐ THADS tỉnh Sơn La trong năm 2022 và chia sẻ với các khó khăn của các cơ quan THADS trong tỉnh. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị của BCĐ THADS tỉnh, tuy nhiên đề nghị tập tập trung vào các nhiệm vụ như sau:
- Cục THADS tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì các ưu điểm của năm 2022, đặc biệt nâng cao kết quả thi hành án, tiếp tục duy trì tốc độ giảm số chuyển kỳ sau cả về việc và về tiền nhằm đảm bảo chất lượng THADS;
- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ THADS, THAHC:
Thứ nhất, về THADS: (1) Phấn đấu thi hành xong chỉ tiêu, nhiệm vụ giao; (2) đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án kịp thời, đúng thời hạn; kiểm soát chặt chẽ việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện và phân loại; (3) Chú trọng nâng cao kết quả thi hành án về việc, về tiền trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng; (iv) Triển khai đầy đủ các giải pháp trong quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Thứ hai, về THAHC: (1) Theo dõi THAHC; (2) Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật THAHC; (3) Giúp Bộ Tư pháp trong tham mưu cho Chính phủ về quản lý NN đối với công tác THAHC;
Thứ ba, quan tâm công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết hiệu quả các nhu cầu của công chức, tạo động lực để công chức yên tâm, phấn khởi làm việc;
Thứ tư, cải tiến phương pháp làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tinm cải cách hành chính….; Rà soát các vụ việc chưa có điều kiện thi hành đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử để thực hiện các quy định của pháp luật và triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.
Thay mặt cho Ban chỉ đạo THADS tỉnh Sơn La ông Nguyễn Ngọc Hải – Phó trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh Sơn La – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục THADS thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Hoàng Thế Anh đã chỉ đạo. Ban chỉ đạo THADS tỉnh Sơn La và các cơ quan THADS trong tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
                                                                            Người đưa tin: Nguyễn Thị Bích Trang - Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: