Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/11/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sáng ngày 07/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải: Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La;Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động.
Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 3050/TCTHADS-NV3 ngày 16 tháng 8 năm 2018. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-CTHADS ngày 21 tháng 8 năm 2018 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và Kế hoạch số 52/KH-CTHADS ngày 22 tháng 8 năm 2018 về phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, đơn vị đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tổ chức treo băng giôn khẩu hiệu tại đơn vị, viết bài đăng tải trên trang thông tin điện tử và tổ chức các buổi tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam và tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Cấp ủy, lãnh đạo Cục - ông Nguyễn Ngọc Hải đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các đơn vị thuộc Cục trong việc tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật trong thời gian qua, gợi mở một số định hướng triển khai nội dung, hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và trong những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu chuyên đề về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, đánh giá kết quả 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc tuyên truyền PBGDPL thực hiện Ngày Pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
Ngày 09 tháng 11 được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Qua 5 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam, đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức, và người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, đã tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa trong đời sống pháp luật. 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: