Sign In

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2018)

19/07/2018

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2018)
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018), đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

Các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thân mến!
 Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018), thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, cho phép tôi gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng của từng cán bộ, công chức và người lao động, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong hơn hai thập niên qua, công tác thi hành án dân sự đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cả về lượng và chất thể hiện trên tất cả các mặt, từ xây dựng thể chế, tổ chức cán bộ, hoạt động nghiệp vụ, tổ chức thi hành án… đến việc xã hội hóa một bước công tác này. Những thành tựu đó đã tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao kết quả, hiệu quả và khẳng định vị thế quan trọng của hoạt động thi hành án dân sự đối với xã hội, người dân.
Các đồng chí thân mến!
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua với nhiều quy định nhằm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã tạo ra tiền đề pháp lý quan trọng nhưng cũng đặt ra những đòi hỏi mới về chất đối với công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp, trong đó có đổi mới về thể chế, tổ chức, hoạt động của công tác thi hành án dân sự.
Trong bối cảnh đó, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 72 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, hợp tác trong công việc; khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo; xây dựng và hoàn thiện bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta - cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, với lòng tự hào về truyền thống mình đã vun đắp nên, nguyện sẽ tiếp tục cống hiến, hết lòng phục vụ Nhân dân vì mục tiêu góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
                                                                                                                            Thân ái!
                                                                                                                     
                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Hải
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: