Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La và Bưu điện tỉnh Sơn La ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực THADS

28/11/2018

Cục THADS tỉnh Sơn La và Bưu điện tỉnh Sơn La ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực THADS
Chiều ngày 27/11/2018, tại Bưu điện tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tham dự buổi lễ ký kết gồm đại diện lãnh đạo Cục THADS tỉnh: ông Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh: ông Lò Cương Bình – Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn của hai cơ quan. Theo thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp tác về việc “thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số dịch vụ bưu chính khác” , bao gồm: (1) Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho Cục THADS và Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh; (2) Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; (3) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; (4) Hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác như: Chuyển phát các công văn, tài liệu… từ Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc.  Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về THADS, hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện tỉnh; chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, thanh toán tiền cho người được thi hành án theo điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định. Sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành; phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và các đối tác khác của mỗi bên.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Học Hải – Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã nhấn mạnh: “ việc ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các cơ quan THADS tỉnh Sơn La trong việc thực hiện quy định của pháp luật. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thỏa thuận hợp tác số 3626/TTHT-TCTHADS-BĐVN ngày 28/09/2018 giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 3855/TCTHADS-NV3 ngày 16/10/2018 về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ông mong rằng lãnh đạo Bưu điện tỉnh Sơn La sẽ chỉ đạo đơn vị phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, hành chính giúp các cơ quan THADS tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Tại buổi lễ, hai bên cùng cam kết phối hợp triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 và triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: