Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên tổ chức đại hội công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

24/04/2023

            Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Bắc Yên về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Bắc Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Liên Đoàn lao động huyện và Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự. Ngày 20/4/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Quyên, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Văn Phú, Bí thư Chi bộ Chi cục THADS huyện và 07/07 đại biểu Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Bắc Yên.
          Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Đánh giá đúng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua.
          Phát biểu tại đại hội đồng chí Hoàng Thị Quyên Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn huyện Bắc Yên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Công đoàn Cơ sở Chi cục THADS huyện Bắc Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2023-2028. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành CĐCS mới kế thừa kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước; tiếp tục phát huy lợi thế của Ngành, tham gia tích cực vào quản lý đơn vị; hưởng ứng các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… do công đoàn cấp trên phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của đơn vị.
          Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên trong cơ quan phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kiên quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI đã đề ra, đưa khẩu hiệu hành động của Đại hội thành hành động, thực tế sinh động trong hoạt động Công đoàn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời với tinh thần ý thức trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn và phong trào Công đoàn cơ sở, những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.           
   
          Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khoá VI gồm 03 đồng chí: Nguyễn Trọng Đoàn, Hà Thái Dương, Hoàng Hoài Thương, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới 2023-2028.
 
                                                                                           Hoàng Hoài Thương-Chi cục THADS huyện Bắc Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: