Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu tổng kết công tác năm 2022

30/12/2022

Ngày 27/12/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Lê Trọng Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác của Ban chỉ đạo THADS năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023. Kết quả cho thấy năm 2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu tiếp tục được tổ chức, củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng  đi vào nề nếp, thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý Nhà nước về công tác THADS tại địa phương, chỉ đạo liên ngành trong công tác phối hợp tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp. Ban Chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chỉ đạo Chi cục THADS huyện Mộc Châu tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, kết quả đã đạt và vượt chỉ tiêu giao, cụ thể: Từ 01/10/2021 đến 30/9/2022, tổng số phải thi hành là 580 việc, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 511 việc, đạt tỷ lệ 88,10%, vượt 3,10% so với chỉ tiêu giao; tổng số thi hành về tiền là hơn 29tỷ 956 triệu đồng, đã thi hành xong trên 20 tỷ 609 triệu đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 68,80%, vượt 24,3% so với chỉ tiêu giao. Trong năm 2022, đã thu cho Ngân sách Nhà nước, đã thi hành xong 465 việc có điều kiện thi hành, với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Với thành tích đã đạt được tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu đã vinh dự được Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen; Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tặng Giấy khen; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tặng Giấy khen.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủỷ ban nhân dân huyện- Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án đã biểu dương thành tích đã đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu, đồng thời giao nhiệm vụ năm 2023 cho Ban Chỉ đạo THADS  huyện Mộc Châu tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung chỉ đạo cơ quan THADS, thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương trong công tác THADS; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác THADS trên địa bàn, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; chỉ đạo việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc cưỡng chế THADS, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, xây dựng và phát triển huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025 ./.
                                                                                                                 Hà Thị Cúc – Chi cục THADS Mộc Châu
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: