Sign In

Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

06/11/2023

Ngày 06/11/2023, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo THADS năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; thành viên Ban chỉ đạo THADS; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo Cục,  Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục chấp hành viên của Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện, thành phố.
     Tại hội nghị đã tiến hành thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng công tác năm 2024, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác thi hành án năm 2023, cụ thể:

       Năm 2023, hoạt động chỉ đạo công tác THADS của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục đi vào nề nếp, thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc quản lý Nhà nước về công tác THADS tại địa phương. Phát huy vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
         Công tác chỉ đạo THADS của các Ban Chỉ đạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2023, các thành viên Ban chỉ đạo đã chủ động, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, Ban chỉ đạo THADS hai cấp đã xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo công tác THADS. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tổ chức thi hành án hiệu quả.
       Cùng với đó, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện, thành phố đã tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo, phát huy vai trò trong việc chỉ đạo, tập trung, thống nhất ý kiến của các ngành, các cơ quan liên quan để giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp…
       Kết quả (tính từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023): Về việc, trong năm tổng số phải thi hành là 6.163 việc (trong đó, số có điều kiện thi hành là 5.682 việc; số chưa có điều kiện là 466 việc). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 4.774 việc, đạt tỉ lệ 84,02%/84% so với chỉ tiêu được giao.
Về tiền, tổng số phải thi hành trên 469 tỷ đồng (trong đó, số có điều kiện thi hành trên 394 tỷ đồng chiếm 83,98% tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện trên 60 tỷ đồng chiếm 12,93% tổng số phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong trên 152 tỷ đồng đạt tỷ lệ 38,59% chỉ tiêu được giao…
        Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng ý kiến và chia sẻ những tồn tại, khó khăn trong công tác THADS, đồng thời đưa ra các giải pháp để tổ chức, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
         Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Kết quả THADS năm 2023, đã thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo hai cấp; sự chủ động, tích cực của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS. Tuy nhiên, qua kết quả tổng hợp, phân tích cũng cho thấy, trong hoạt động chỉ đạo công tác THADS vẫn còn một số hạn chế. Với quan điểm không chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải xác định cần nỗ lực nhiều hơn, chủ động dự báo tình hình, nhận diện những khó khăn, thách thức để tìm cách giải quyết.
       Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu cần tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa để chỉ đạo điều hành; chủ động, linh hoạt sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần phối hợp, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể và cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên Ban chỉ đạo, nhất là cơ quan thường trực.
      Tiếp tục chỉ đạo cơ quan THADS hai cấp, cơ quan thường trực của các Ban chỉ đạo THADS tham mưu rà soát, phối hợp sửa đổi các quy chế làm việc, quy chế, chương trình phối hợp liên ngành cho phù hợp với quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức và đoàn thể địa phương tăng cường phối hợp trong công tác THADS, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND các xã, phường, thị trấn.
        Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động tự nguyện thi hành án, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và cơ sở”. Tổ chức hiệu quả việc cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc phải huy động lực lượng; kịp thời chỉ đạo thi hành những vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp.
         Nâng cao vai trò, trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến Luật THADS và các quy định mới của pháp luật về THADS và các văn bản pháp luật khác có liên quan; chủ động, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức phối hợp thi hành án để giải quyết kịp thời...
        Xác định công tác THADS là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Hoàng Quốc Khánh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác THADS, hành chính với quyết tâm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2024, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.
       Để biểu dương những thành tích công tác năm 2023, tại hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 10 cá nhân; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La trao cho 5 tập thể có thành tích cao trong công tác THADS năm 2023./.
                                                                                                                                       

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: