Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Trảng Bàng đơn vị có kết quả thi hành án về việc và giá trị đạt tương đối cao so với các cơ quan THADS trong tỉnh Tây Ninh.

22/06/2020

         Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Tây Ninh phát động, trong nhiều năm qua, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng đã có đổi mới về lề lối làm việc, tăng cường trong công tác chỉ đạo, điều hành; quyết liệt tổ chức thi hành án với nhiều biện pháp, giải pháp giải quyết án hiệu quả cùng với sự nỗ lực của đội ngũ Chấp hành viên, công chức đơn vị; đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp không nhỏ vào thành tích chung của kết quả công tác THADS toàn tỉnh, được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen, Giấy khen
Công tác tổ chức, bộ máy cũng được quan tâm, kịp thời kiện toàn, hiện Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng hiện có 15 biên chế trong đó có 07 Chấp hành viên; Lãnh đạo đơn vị gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

Về kết quả tổ chức thi hành án từ đầu năm 2020 đến nay đều đạt chỉ tiêu tạm tính; tính đến 31/5/2020, đơn vị thụ lý giải quyết 2.611 việc với số tiền hơn 185 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 981 việc/1.850 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 53,03%; về giá trị đã thi hành xong 61.788.258.000 đồng/128.005.627.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 48,27%, vượt chỉ tiêu theo thời điểm 22,99%. Kết quả công tác thi hành án trong 03 năm (từ 2017 đến năm 2019) của Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: năm 2017 về việc đạt 71,25/70%, về giá trị đạt 34,07/31%, năm 2018 về việc 72,38/70%, về giá trị 55,07/32%; năm 2019 về việc 75,18/73%, về giá trị 53,57/33%.

Để đạt được kết quả trên là do Lãnh đạo Chi cục có sự đổi mới lề lối làm việc, chỉ đạo sâu sát, đề ra cách làm hay, giải pháp giải quyết án phù hợp, hiệu quả được rút ra từ kinh nghiệm tác nghiệp trong thực tiễn; quan tâm xây dựng, kết nối quan hệ đoàn kết nội bộ. Cụ thể:

- Bằng nhiều biện pháp linh hoạt, thực hiện tốt công tác xác minh trong quá trình tổ chức thi hành án như: xác minh trực tiếp với người phải thi hành án, qua  thân nhân của đương sự, hàng xóm, tổ trưởng tổ dân cư, trưởng ấp hoặc thông qua các cơ quan có thẩm quyền. Đáng lưu ý là phương pháp xác minh số CMND của người phải thi hành án (yêu cầu đương sự cung cấp thông tin hoặc xác minh tại Công an phụ trách địa bàn), thông qua số CMND có thể xác minh được đương sự có tài sản hay không (xác minh tại cơ quan đăng ký đất đai và qua hệ thống các tổ chức tín dụng), đồng thời thông qua số CMND Chấp hành viên có thể ngăn chặn việc xuất nhập cảnh của người phải thi hành án để đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ.

- Rà soát, lập danh sách người phải thi hành án, gửi cho Trưởng ấp, UBND cấp xã, các phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn để phối hợp theo dõi, kịp thời có biện pháp xử lý các trường hợp tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

- Tăng cường công tác dân vận, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; vận động các bên đương sự thỏa thuận thi hành án.

- Chấp hành viên kịp thời đưa loại án chủ động có giá trị thấp (như án hoàn trả tạm ứng án phí, thu án phí, trả tài sản …) ra tổ chức thi hành ngay, tích cực thực hiện các quy trình đảm bảo.

- Tích cực rà soát, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ gửi Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án để giảm lượng án tồn; quá trình thực hiện đảm bảo sự trao đổi, phối hợp thống nhất giữa các đơn vị.

- Hàng tuần Chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Chi cục để có đánh giá, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời chấn chỉnh sai sót.

- Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ việc mới thụ lý, vụ việc có điều kiện thi hành đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc đối chiếu theo định kỳ giữa Chấp hành viên và kế toán; quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án, tiến độ thi hành án đảm bảo chính xác số liệu báo cáo.

Với những giải pháp tích cực và kết quả như trên, Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018, năm 2019; Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm công tác và trong các đợt thi đua cao điểm. Đối với cá nhân Lãnh đạo Chi cục, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chi cục trưởng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 - 2019.

Tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm, giải pháp tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phong trào thi đua của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin đã đưa ngày: