Sign In

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) có buổi làm việc tại Tây Ninh để đôn đốc công tác 05 tháng cuối năm 2019

05/06/2019

         Chiều ngày 20/5/2019, Lãnh đạo Tổng cục THADS có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thành phố tại Tây Ninh; tại buổi làm việc Lãnh đạo Tổng cục đã nghe báo cáo kết quả công tác 07 tháng và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 05 tháng cuối năm 2019.
Tại buổi làm việc, ông Thành Văn Trạc - Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục báo cáo kết quả công tác 07 tháng, phương hướng nhiệm vụ công tác 05 tháng cuối năm 2019 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh. Trong 07 tháng, các mặt công tác của cơ quan THADS trong tỉnh đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đạt một số kết quả nổi bật. Kết quả thi hành về việc: tổng số thụ lý là 24.742 việc, tăng 873 việc so với cùng kỳ năm 2018, số có điều kiện thi hành là 16.614 việc (68%); số chưa có điều kiện thi hành là 7.968 việc (32%). Thi hành xong 7.682 việc (tăng 736 việc so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỷ lệ 46,24%. Kết quả thi hành về tiền: tổng số thụ lý là 2.488 tỷ 658 triệu 302 nghìn đồng, tăng 134 tỷ 337 triệu 075 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2018; số có điều kiện thi hành là 1.496 tỷ 587 triệu 741 nghìn đồng (62%); số chưa có điều kiện thi hành là 923 tỷ 298 triệu 382 nghìn đồng (38%). Thi hành xong 257 tỷ 620 triệu 875 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 17,21%. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, số lượng đơn khiếu nại trong hoạt động THADS giảm so với cùng kỳ; Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm củng cố và kiện toàn, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”, Lãnh đạo Cục đã tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở để kịp thời chỉ đạo khắc phục các hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động; tổ chức hội nghị giới thiệu những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chấp hành viên, thư ký; qua đó giúp CBCC nâng cao nhận thức quy định pháp luật, thực hiện thống nhất và hạn chế vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Về phương hướng 05 tháng còn lại, Cục THADS và các Chi cục phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; án liên quan tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác THADS; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phải sâu sát, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhỡ thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trước hết là đối với người đứng đầu, tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng quản lý, giải quyết công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục THADS, Chi cục THADS báo cáo kết quả công tác, các vấn đề có khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Cục, chi cục, cán bộ công chức; đặc biệt trong thời gian qua có biến động về lãnh đạo nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn có sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thi hành án tốt hơn so cùng kỳ (tỷ lệ về giá trị đạt cao hơn tỷ lệ bình quân toàn quốc), số đơn khiếu nại, tố cáo giảm, không có công chức bị xử lý kỷ luật. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được thực hiện tốt.

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh thực hiện các nội dung sau: (1) Phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra của Cục đối với các chi cục; kiểm tra đột xuất, kiểm tra những vụ việc nổi cộm qua công tác tiếp công dân. Chi cục trưởng tăng cường kiểm tra Chấp hành viên; mỗi tháng kiểm tra 01 chấp hành viên, những vụ việc lớn; kiểm tra tiến độ thực hiện; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chi cục trưởng phải phụ trách công tác nghiệp vụ; các vụ việc áp dụng biện pháp cưỡng chế phải thông qua tập thể để chỉ đạo, hạn chế vi phạm. (2) Tập trung thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác xác minh, phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát thực hiện công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Phối hợp với Trại giam thi hành các việc chủ động, đặc biệt các việc thi hành án dân sự trong hình sự. Lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, phải quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Chấp hành viên không để xảy ra vi phạm tại đơn vị; phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, UBND, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao, thông qua công tác tiếp công dân phát hiện và xử lý các vi phạm của Chấp hành viên. Chỉ đạo chấp hành viên tiến hành giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; tăng cường tổ chức thi hành các việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Các việc đã kê biên, tổ chức bán đấu giá nhưng chưa bán được cần tăng cường đẩy nhanh tiến độ, xem xét lại tỷ lệ giảm giá tài sản khi không có người đăng ký mua. (3) Quan tâm thực hiện công tác tổ chức cán bộ: Cục Thi hành án dân sự quan tâm, sớm kiện toàn các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc. Mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ có năng lực. Cục trưởng, chi cục trưởng thực hiện tốt công tác đánh giá công chức. Cục Thi hành án dân sự phải xem xét lại việc phân tích, đánh giá cán bộ, công chức của các chi cục.

Ông Thành Văn Trạc, thay mặt Lãnh đạo Cục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và hứa sẽ nghiêm túc triển khai, thực hiện các ý kiến chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

 
Nguyễn Thị Lành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: