Sign In

Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác

05/06/2019

Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác
               Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Tây Ninh, nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, sáng ngày 23/5/2019, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai, tập huấn thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Tây Ninh (Thỏa thuận hợp tác).
Tham dự buổi tập huấn, về phía Bưu điện tỉnh Tây Ninh, có đại diện Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc các Bưu điện huyện, thành phố và nhân viên hành chính công các Bưu điện trong tỉnh. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Văn phòng, Kế toán nghiệp vụ và công chức phụ trách Bộ phận Một cửa các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.

Theo nội dung Thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh Tây Ninh cung ứng dịch vụ và phối hợp với Cục Thi hành án dân tỉnh Tây Ninh sự thực hiện một số công việc sau:

1. Hợp tác trong thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực THADS, bao gồm:
          a) Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các đơn vị thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự.
          b) Nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
c) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại.

2. Hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác.
Tại buổi tập huấn, ông Hoàng Trọng Dũng - Phụ trách phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 03 thủ tục: xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thi hành án; thanh toán tiền thi hành án qua dịch vụ bưu chính. Trong đó hướng dẫn cụ thể về thành phần chi tiết hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục xác nhận kết quả thi hành án cũng như cách thức tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo nội dung Thỏa thuận hợp tác, cách thức tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục xác nhận kết quả thi hành án và yêu cầu thi hành án.

Đồng thời, đại diện Bưu điện tỉnh Tây Ninh cũng đã hướng dẫn một số quy trình thủ tục nghiệp vụ của Bưu điện trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung Thỏa thuận hợp tác đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự.

Để đảm bảo công tác triển khai thực hiện được đồng bộ, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi một số vấn đề về nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, mức phí giao dịch, cách thức Bưu điện thông báo cho cơ quan Thi hành án dân sự về việc đã trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân... Đây đều là những nội dung mới đối với mỗi bên, nên đã được các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực, sôi nổi trao đổi, thảo luận. Các ý kiến, thắc mắc tại Hội nghị được đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh giải đáp thỏa đáng.

Kết luận Hội nghị, ông Thành Văn Trạc - Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Thi hành án dân sự, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Văn phòng Cục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Tây Ninh; kịp thời hỗ trợ, giải đáp cho Bưu điện trên địa bàn đối với vướng mắc về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo Thỏa thuận hợp tác. Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, ông Thành Văn Trạc cảm ơn sự phối hợp của Bưu điện tỉnh Tây Ninh trong việc tổ chức Hội nghị, mong muốn thời gian tới công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: