Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tiến hành kiểm tra công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ và công tác bồi thường nhà nước tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh và Chi cục THADS thành phố Tây Ninh

09/06/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tiến hành kiểm tra công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ và công tác bồi thường nhà nước tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh và Chi cục THADS thành phố Tây Ninh
         Sáng ngày 08/6/2020, tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Đoàn kiểm tra đã công bố các Quyết định số 394/QĐ-TCTHADS ngày 22/5/2020 và Quyết định số 400/QĐ-TCTHADS ngày 26/5/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ và công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh và Chi cục THADS thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra đối với Cục THADS và Chi cục THADS thành phố Tây Ninh và thông qua kế hoạch, nội dung kiểm tra.

Ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS báo cáo sơ bộ công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ và công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự tại tỉnh Tây Ninh.

Các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý Cục THADS một số nội dung báo cáo, yêu cầu Cục THADS giải trình một số nội dung chưa rõ; yêu cầu Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu cụ thể để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Ông Võ Xuân Biên yêu cầu các phòng và Chi cục THADS thành phố Tây Ninh cung cấp đầy đủ các tài liệu hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, mong muốn Đoàn kiểm tra chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để Cục, Chi cục kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 08/6 và 09/6/2020, Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục Thi hành án dân sự; từ ngày 10/6 đến ngày 11/6/2020, Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh; ngày 12/6/2020, Đoàn kiểm tra sẽ kết luận sơ bộ công tác kiểm tra.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: